Hopp til hovedteksten
Alderslesing_krabbe1_nett.jpg
I mageregionen til krabbene finnes det faste strukturer som kanskje kan brukes til å aldersbestemme dem.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Utvikler alderslesing for krabber

– I lang tid har vi trodd at det ikke er mulig å lese alderen på krabber fordi de skifter ut alle harde kroppsdeler i forbindelse med skallskiftet. Nå er vi i ferd med å utvikle en metodikk som kan gjøre det mulig å fastslå hvor gammel ei krabbe er, sier havforsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet.

Alderen på fisk ”leser” en ved å telle årringene som finnes i øresteinene. Forskerne har hatt problemer med å bestemme alderen på krabber og andre skalldyr fordi de ikke har funnet tilsvarende årringer .

– Det er fordi vi tidligere har regna med at alle faste strukturer forsvinner i forbindelse med skallskiftene, sier Sundet.

I mageregionen

Nå har forskerne kommet fram til at det likevel blir igjen noe som minner om årringer i deler av magesekken og i øynene, når krabbene skifter skall.

– Det er disse strukturene vi ser på når vi skal utvikle den nye alderslesingsmetoden, sier Sundet.

Hensikten med utviklingsarbeidet er å overføre kunnskapen slik at metoden kan tas i bruk på alderslesingslabbene ved Havforskninga. Det gjenstår likevel en god del utviklingsarbeid før metoden kan anvendes som rutinemetode.

Maria_alderslesing_krabbe_nett.jpg

Overingeniør Maria Jenssen får hjelp til å aldersbestemme ei krabbe.

Foto: Gunnar Sætra

Må bekreftes

– Nå skal vi gjennomføre ei såkalt validering av metoden, det vil si at vi skal bekrefte eller avkrefte gyldigheten av det vi utvikler, sier Sundet.

Denne uka har ansatte ved Havforskningsinstituttet, Akvaplan-niva, Møreforskning og Universitetet i Tromsø deltatt på et arbeidsmøte hvor metoden har vært gjennomgått.

– Per i dag er det canadierne og amerikanerne som har kommet lengst i dette arbeidet. Derfor har vi fått hjelp av forskerne Raouf Kilada fra Universitetet i New Brunswick (Canada) og Richard Wahle fra Universitetet i Maine (USA), sier havforskeren til slutt.