Hopp til hovedteksten
Tore Nepstad
Utskriftsvennlig versjon

Trygg på rådgivingen

Både Nordic Mining og Norsk Bergindustri har de siste dagene gått hardt ut mot Havforskningsinstituttet. De har kritisert rådgivingen vår om konsekvensene av å bruke fjorden som deponi for gruveavfall.

Vi finner ingen grunn til å kommentere deres karakteristikker av dette arbeidet, men konstaterer at de er uenige i våre faglige vurderinger. Vi står trygt på forskningsresultatene og vurderingene som vi har levert.

Havforskningsinstituttet er et rådgivende forskningsinstitutt. Vi skal overvåke og forske for å levere det faglige grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av Norges hav- og kystområder. I rådgivingen legger vi alltid den best tilgjengelige kunnskap til grunn. Alt vi har levert av høringsuttalelser og kommentarer knyttet til planene i Førdefjorden ligger åpent tilgjengelig på våre websider. Vår rolle er å gi råd til forvaltningen. Det er til syvende og sist politikerne som avgjør hvordan de bruker våre råd.

Vi vil understreke at Havforskningsinstituttet ikke har tatt noe prinsipielt standpunkt mot sjødeponi av gruveavfall. Vi vurderer de økologiske, biologiske og oseanografiske konsekvensene av tiltakene som kommer fram i de sakene vi får til høring. I forbindelse med søknaden fra Nordic Mining om sjødeponi knyttet til gruvedrift i Engebøfjellet er våre fagfolk på alle berørte områder engasjert. Anerkjente modeller er brukt for å se på konsekvensene av deponeringen. Alt vi omtaler i våre rapporter og høringer – også den siste vurderingen vi gjorde på forespørsel fra Fiskeridirektoratet – er belagt med grundige faglige vurderinger.

Både Nordic Mining og Norsk bergindustri mener vi blander roller. Da må vi presisere at i vårt formål heter det at vi skal dele vår kunnskap med samfunnet. Ved Havforskningsinstituttet har vi lang tradisjon for å møte aktører til meningsutveksling, uavhengig om det er folkemøter eller møter med industri eller politikere. Det har vi også gjort i denne saken. Der vi har vært invitert har vi deltatt så langt det har vært mulig. Det kommer vi til å gjøre også i framtiden. 

Det ser ut til at dokumentasjonen av blålange og vår vurdering av at det kan være et gyteområde for denne rødlistede arten i fjorden, har fått spesielt stor oppmerksomhet. På videoopptakene gjort av DNV GL i forbindelse med tilleggsutredningen er blålange den eneste langearten som vises. Slik ny kunnskap har vi plikt til å ta med i vurderingen når den foreligger.

Tore Nepstad
Administrerende direktør
Havforskningsinstituttet