Hopp til hovedteksten
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg
Under skreitoktet brukes det en forskningstrål til å ta stikkprøver.
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Skreitoktet avsluttet

Toktdagbok: Havforskningsinstituttets forskningsfartøy Johan Hjort startet sitt årlige skreitokt fra Tromsø 17. mars og avsluttet toktet i Bodø 31. mars. Skreitoktet er som navnet sier et forskningstokt som dekker gyteinnsiget av barentshavstorsk til gytefeltene utenfor Vesterålen og Lofoten.

Gjennomføringen av toktet skjer i form av relativt tette parallelle kurser og et avansert ekkolodd benyttes til å måle mengde fisk under båten. Mengden fisk som observeres splittes på alders- og størrelsesgrupper ved hjelp av stikkprøver tatt med forskningstrål. Toktet ble gjennomført med gode værforhold underveis.

Litt mindre

Årets toktresultat gir et mengdeanslag som er noe lavere enn fjorårets rekordregistrering. Dette resultatet er fortsatt ett av de høyeste som noen gang har blitt observert. Gyterne domineres av ni og ti år gammel fisk. Dette gjør at gjennomsnittsvekten blir nokså høy, og vi kan vel trygt regne med at fritidsfiskerne som deltok i verdensmesterskapet i skreifiske utenfor Svolvær lørdag 29. mars var fornøyde. Levermengden per fisk lå i fjor omtrent på langtidsgjennomsnittet, mens det i år lå omtrent en prosent lavere. Dette tyder på et noe redusert mattilbud for stor torsk i Barentshavet i månedene før gytesesongen.

Lisbeth_og_Hildegunn_skreitokt_2014.jpg

Lisbet Solbakken (t.v.) og Hildegunn Mjanger jobber i fiskelabben. Der lengdemåles fisken, den veies og øresteinene tas ut. I tillegg veies levra og rogna.

Foto: Gunnar Sætra

Tettest ved Røst

De tetteste forekomstene av skrei ble observert på gytefeltene ved Røst (østsiden) og på Hølla mellom Svolvær og Skrova. Gyteforløpet ble observert ved hjelp av håvtrekk med finmasket håv fra 100 meters dyp opp til overflaten. Den høyeste tetthet av egg som er observert noensinne ble gjort på Hølla med over 26000 egg per kvadratmeter. Hølla er et relativt lite område, men enkle betraktninger rundt arealet  gir antydningen om at det nå flyter om lag 900 milliarder egg i vannmassene der. Hvert egg er ca. 1,4 mm i diameter, og skulle man ta på seg arbeidet med å legge dem etter hverandre vil det rekke fra jorda til månen mer enn tre ganger. Totalt antall egg gytt i toktområdet blir mange billioner (en billion er en million millioner).

Informasjonen fra toktet vil bli bearbeidet og vil inngå som en del av grunnlaget for kvoterådet som Det internasjonale havforskningsrådet vil gi i begynnelsen av juni til norske og russiske myndigheter.