Hopp til hovedteksten
Elever fra Lofthus
Elever fra Lofthus på vei til en uvanlig skoledag om bord på S/J Mathilde
Foto: Terje van der Meeren
Utskriftsvennlig versjon

På ”tokt” med S/J Mathilde i Hardanger

I forrige uke gjennomførte S/J Mathilde det første av fire museumstokt i år med havforsker om bord. Der deltar elever fra 5-7 klasse og får undervisning om vannbevegelsene og livet i sjøen.

Med S/J Mathilde som arbeidsplattform får elevene her en unik mulighet til å få vite mer om hva som finnes og skjer i de frie vannmassene.

Kaptein Cecilie og elever

Kaptein Cecilie har gjennomgang av S/J Mathildes historie, samt sikkerhet og redningsmateriell om bord.

Undervisningen startet med en gjennomgang av S/J Mathildes historie, samt sikkerhet og redningsmateriell om bord. Deretter la vi fra kai og gikk ut på fjorden og elevene fikk aktivt delta i å dra en planktonhåv som var hengt opp med blokker i råen.

Planktonhåv

Planktonhåven på S/J Mathilde

Håven ble spylt og fangsten manøvrert inn på dekk. Her var store brune kuler (en kiselalge av typen Coscinodiscus sp.), fiskeegg, sjøstjernelarver, børstemarklarver og det aller viktigste: hoppekreps! Disse ble nøye studert med en stereolupe og elvene fikk vite at hoppekrepsen er sjøens viktigste dyr fordi den er mat for alle fiskelarver. Den er også verdens raskeste dyr i forhold til størrelsen. Hvis vi skulle bevege oss like fort i forhold til vår størrelse så måtte vi opp i tre ganger lydens hastighet i løpet av ett sekund!

Så ventet lunsj og visning av filmen ”Fjordens liv” nede på banjeren, i tillegg til avspilling av fiskelyder, foredrag om vannutskifting i fjordene, torskelarvenes utvikling, næringskjeder og akvakultur. Deretter bar det opp på dekk hvor storfokka skulle heises og skuta seiles. Under seilasen ble det en gjennomgang av garn- og rusefangsten på dekk. Stor fisk ble sløyd og anatomi og øresteiner ble vist frem. Småfisk ble sluppet ut igjen når vi kom tilbake til kaien, med henvisning til oppvekstområder og minstemål. ”Dette var den gøyeste skoledagen de hadde hatt!”. Slike kommentarer viser at det er et stort behov for denne type undervisning, både for lærere og elever.

Morgenstemning

 

S/J Mathilde

S/J Mathilde er en 130 år gammel Hardangerjakt av den gamle sorten, med seil og en forhistorie som fraktefartøy for fisk, ved og andre varer som trengte transport langs kysten. Skuten tilhører Hardanger og Voss Museum og har base ved Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund.