Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 31.03.2014 - Oppdatert: 02.04.2014
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg

Skreitoktet avsluttet

Toktdagbok: Havforskningsinstituttets forskningsfartøy Johan Hjort startet sitt årlige skreitokt fra Tromsø 17. mars og avsluttet toktet i Bodø 31. mars. Skreitoktet er som navnet sier et forskningstokt som dekker gyteinnsiget av barentshavstorsk til gytefeltene utenfor Vesterålen og Lofoten.

Publisert: 28.03.2014 - Oppdatert: 31.03.2014
Svein Sundby

Framtidas mat kjem frå havet

Havet er nøkkelen til ein del av dei problema klimaendringane fører med seg. Mens matproduksjonen på land har nådd brestepunktet mange stader, er det svært mykje å gå på i havet. – Men framtida er ikkje oppdrettslaks og villfiska torsk. Vi må hausta meir effektivt – då må vi lågare ned i næringskjeda, seier klimaforskar Svein Sundby.  

Publisert: 28.03.2014
Seltelling Vesterisen

Dronetokt i Vesterisen

Onsdag 26. mars gikk fire forskere fra Havforskningsinstituttet og fire forskere fra NORUT i Tromsø på land i Longyearbyen etter et ti dagers tokt med ”KV Svalbard” til Vesterisen. Toktet var en del av et forskningsrådsprosjekt hvor vi tester ut om droner (ubemannede fly) kan være et anvendelig verktøy til seltellinger.

Publisert: 27.03.2014
Laks i kar

Deltar i nasjonalt løft av virusvaksiner

Havforskningsinstituttet skal i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)/Norges veterinærhøgskole, Universitetet i Tromsø og Veterinærinstituttet forbedre kunnskapen om mekanismene rundt virkningen av virusvaksiner mot sykdommer i laks. Samtidig skal disse vaksinene forbedres og nye vaksiner utvikles.

Publisert: 27.03.2014
Fisken på land

Havforskning på kaikanten

De tar prøver for Havforskningsinstituttet, men ikke til havs. I stedet klatrer Karl Erik Karlsen og Kjell Gamst fra båten og over kaikanten hver gang de skal samle inn data.

Publisert: 26.03.2014
Stortare

God gjenvekst av stortare i Nord-Trøndelag

I tre år har det vært drevet prøvehøsting av stortare i Nord-Trøndelag. Gjenveksten av stortare er god, men det er foreløpig for tidlig å gi konkrete anbefalinger om optimal høstefrekvens i dette området. I sørlige deler av Nordland, der det ble gjennomført en prøvehøsting i 2013, ser forskerne at det er lite stortare i bølgebeskyttede områder, og mer i bølgeutsatte områder.

Publisert: 25.03.2014
Stillehavsosters_blaaskjell.jpg

Stillehavsøstersen brer om seg

Stillehavsøstersen brer seg over stadig større områder i skandinaviske kystfarvann. Havforskningsinstituttet er en av institusjonene som har deltatt i utarbeidelsen av en risikovurdering der det blir sett på effekten av spredningen og hva dette vil ha å si for miljøet.

Publisert: 25.03.2014 - Oppdatert: 01.04.2014
Havforskningsrapporten 2014

Eit tverrsnitt av havforskinga

Havforskningsrapporten kommer ut hvert år med oppdatert kunnskap og nøkkeltall om de kommersielle og noen av de lite utnyttede marine ressursene. Artene presenteres alfabetisk og lett tilgjenglig i andre halvdel av rapporten. Her kan du lese mer og bestille den trykte utgaven av rapporten.

 

 

Publisert: 21.03.2014 - Oppdatert: 24.03.2014
Tegninger av det nye skipet

Ny Dr. Fridtjof Nansen skal byggjast i Spania

I 2016 skal det nye forskingsfartøyet Dr. Fridtjof Nansen vere klart. Det skal erstatte dagens Dr. Fridtjof Nansen som har vore på havet sidan 1993. Det nye fartøyet til 450 millionar kroner, skal byggjast ved det spanske verftet Astilleros Gondan som ligg i Castropol i Asturias, Nordvest-Spania.

Publisert: 21.03.2014 - Oppdatert: 24.03.2014
Torskefangst

Nye løsninger betyr at torsketrålen kan løftes opp fra bunnen

Forekomstene av torsk i Barentshavet er så store at den største utfordringen trålerne har, er å ikke fange for mye fisk. Nye løsninger for å begrense fangstene er nå så gode at trålen kan løftes opp i vannmassene og fortsatt fange godt med bunnfiskarter som torsk.
Publisert: 21.03.2014 - Oppdatert: 29.04.2014
Antarktisk krill

På krill-tokt i Antarktis

Siden 2011 har Havforskningsinstituttet årlig gjennomført et tokt i farvannene rundt Sør-Orknøyene i Antarktis. Dette skjer i løpet av januar måned, og de norske rederiene Aker Biomarine ASA og Olympic ASA stiller både mannskap og en av deres krilltrålere gratis til disposisjon som forskningsfartøy i denne perioden.

Publisert: 20.03.2014
Oppdrettsanlegg

Frarår økt biomasse i oppdrettsanlegg

I Havforskningsinstituttet sitt høringssvar om endringer i tillatt maksimal biomasse i oppdrettsanlegg for laksefisk, fraråder instituttet å gjøre endringer som øker utslipp av lakselus om høsten

Publisert: 20.03.2014
Havforskningsrapporten 2014

Nyheter med saltsmak

Vi inviterer på båttur til Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Austevoll tirsdag 25. mars 0900–1300. Vi byr på nyheter fra havet og har med den rykende ferske Havforskningsrapporten 2014.

Publisert: 20.03.2014 - Oppdatert: 08.04.2014
Korallrev

MAREANO-tokt 2014

I sitt tiende år kartlegger MAREANO i 2014 områder i Norskehavet og Barentshavet. Dybdekartlegging i Barentshavet langs grensen mot Russland har pågått siden nyttår, og startet opp i Norskehavet i siste halvdel av mars. Biologisk, geologisk og kjemisk prøvetaking starter utenfor Finnmark-kysten og sørøst i Barentshavet 13. april, og i Norskehavet nordøst for Mørebankene 16. juni.

Publisert: 20.03.2014
Havis

Norge må gå foran

Kronikk i high north news.com 20.03.14:  I denne kronikken tar direktør ved Havforskningsinstituttet Tore Nepstad og direktør ved Polarinstituttet Jan-Gunnar Winther til orde for at det nå er viktigere enn noen gang å opprettholde momentum i nordområdesatsingen. De mener det er helt avgjørende at norske forskningsmiljøer går i front.

Publisert: 18.03.2014
Elever fra Lofthus

På ”tokt” med S/J Mathilde i Hardanger

I forrige uke gjennomførte S/J Mathilde det første av fire museumstokt i år med havforsker om bord. Der deltar elever fra 5-7 klasse og får undervisning om vannbevegelsene og livet i sjøen.

Publisert: 17.03.2014
Sild

Fisker mot forsker - en kommentar

Kronikk i BT 16.03.14: I Bergens Tidende i dag kan vi lese at fisker står mot forsker i synet på hvor mye sild det er i havet. For det er mye sild der, forskerne har beregnet gytebestanden av norsk vårgytende sild til å være vel 4 millioner tonn og det er en stor bestand. Fiskerne mener det må være mer og de ser veldig mye sild i havet.

Publisert: 12.03.2014 - Oppdatert: 03.03.2015
Bilde

Direktesending fra bunnen av Barentshavet klokken 14

”G.O. Sars” befinner seg omtrent 10 nautiske mil nordvest av Nordkapp. I dag klokken 14 overfører vi video direkte fra trålen på Barentshavets bunn.
Publisert: 10.03.2014
Hav m is.jpg

Fisk, fiske og fiskeriforvaltning i Polhavet

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 07.03.14: Viktige fiskerier finner sted i havområdene rundt nordpolbassenget. Torskefisket i Barentshavet og pollockfisket i Beringhavet er blant de største i verden. Store fiskebestander trenger store beiteområder og varmere vannmasser har gjort det mulig for bl.a. lodde og torsk å bre seg langt mot nord. Dette har medført spekulasjoner om at kommersielt interessante fiskebestander kan bevege seg inn i selve Polhavet.

Publisert: 05.03.2014
Laks

Utvikling av ryggstreng og ryggrad hos laks

Ny doktorgrad: Shou Wang disputerer fredag 7. mars 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Notochord development in Atlantic salmon (Salmo salar L.): exploring molecular pathways and putative mechanisms for segmentation”.

Publisert: 07.03.2014
Forskerne i felt utenfor Tvedestrand

Kronikk: Østerselskere – besinn dere!

Kronikk i Agderposten, den 10.04. Østers har blitt sett på som et festmåltid i hundrevis, trolig tusenvis av år! Med dagens fokus på sunn sjømat, øker interessen for denne delikatessen. Et varmere klima burde øke bestanden, men undersøkelser viser at selv om utbredelsesområdene øker, reduseres de kjente østersbankene, både i tetthet og areal.

Publisert: 08.03.2014 - Oppdatert: 09.03.2014
Torsk

Gir kysttorskvernet mer gyting i Borgundfjorden?

Kronikk i Sunnmørsposten: Mengden torsk som gyter i borgundfjorden har økt. Det viser resultatene fra de to første årene med undersøkelser. Undersøkelsene ble gjort i 2012 og 2013.

Publisert: 19.03.2014
Stortare

Kronikk: Kan vi hugge havets regnskog?

Kronikk i Fiskaren, den 19.03. Rundt 150.000 tonn stortare tas hvert år opp av havet i Norge. Taren er allerede råstoff til en milliardindustri, der det viktigste produktet er alginat, som brukes i alt fra legemidler til softis. Det store spørsmålet er om dagens utnyttelse er bærekraftig? Er potensialet enda større eller må vi sette på bremsene for utnyttelse av havets regnskog? Vi i Havforskningsinstituttet har ansvar for å overvåke og gi råd for bærekraftig forvalting.