Hopp til hovedteksten
Prøvetaking 7
Utskriftsvennlig versjon

Viktig og nyttig informasjon


– Prøvetakinga langs kysten har pågått sia midt på 70-tallet, og den gir oss både viktig og nyttig informasjon, sier havforsker Kjell Nedreaas.

Nedreaas jobber i forskningsgruppa for fiskeridynamikk. Han forteller at dataene fra prøvetakinga går inn i Havforskningas database, og de er viktig når havforskerne skal beregne dødeligheten for torsken.

– De sammenholdes med fangststatistikk, informasjonen vi samler inn på toktene våre og dataene fra referanseflåten. Ut fra dette kan vi fastsette størrelsen på fiskebestandene og hvor stor dødelighet det er fra år til år. I neste omgang danner alle disse dataene grunnlag for kvoterådene som kommer fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES), sier Nedreaas.