Hopp til hovedteksten
Laks i kar
Foto: Sonal Patel
Utskriftsvennlig versjon

Deltar i nasjonalt løft av virusvaksiner

Havforskningsinstituttet skal i samarbeid med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)/Norges veterinærhøgskole, Universitetet i Tromsø og Veterinærinstituttet forbedre kunnskapen om mekanismene rundt virkningen av virusvaksiner mot sykdommer i laks. Samtidig skal disse vaksinene forbedres og nye vaksiner utvikles.

Arbeidet skal utføres i den nye kunnskapsplattformen VirusVaksiner til Fisk (ViVaFish) som er et omfattende forskningsarbeid for å utvikle mer effektive virusvaksiner mot fire virus som forårsaker sykdommer hos norsk oppdrettslaks. Forskningsrådet har bevilget 24 millioner kr, mens samlet budsjett er ca. 60 millioner kr.

- Målet er å kombinere kunnskap og ekspertise fra disse miljøene for å utvikle nye vaksiner, forbedre kunnskap om virkningsmekanismer og dermed forbedre de vaksinene som er tilgjengelige, sier forsker Sonal Patel.

Forskerne skal utvikle og teste prototyper på både nye og forbedrede vaksiner som gis til fisken enten gjennom injeksjoner, fôr eller vann.

- I prosjektet skal vi fokusere på å skaffe forståelse om hvorfor de eksperimentelle vaksinene virker. Målet er å finne mer effektive måter å lage de på, og i tillegg se på om det finnes bedre måter å gi vaksinene til fisken på, sier Patel.

Fokus på fire virus

Forskerne konsentrerer seg om fire virussykdommer; pankreassykdom (PD), hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), kardiomyopatisyndrom (CMS) og infeksiøs lakseanemi (ILA). På Havforskningsinstituttet blir aktivitetene i ViVaFish koblet opp mot MitSAV-prosjektet for å kunne fordype seg ytterligere rundt PD hos oppdrettlaks.

- Vi skal blant annet studere hvordan fiskevirus er i stand til å feste seg til og komme seg inn i lakseceller, sier Patel.

Bruker ny teknikk

Før virus kan trenge seg inn eller bli tatt opp av en celle slik at de kan oppformere seg og fortsette å infisere andre celler, må det feste seg til spesifikke proteiner (virale reseptorer) på overflaten av vertsceller.

- I ViVaFish-prosjektet skal vi bruke en nylig beskrevet teknikk der vi bruker kjemisk modifiserte viruspartikler i kombinasjon med protein-sekvensering for å identifisere reseptorer for de fire laksevirusene som vi skal jobbe med. Dette blir gjennomført i samarbeid med Proteomikk Unit ved Universitetet i Bergen (PROBE). Når reseptorene på et virus og vertscelle er identifisert, kan resultatet brukes til å utvikle mer spesifikke og effektive vaksiner, sier forsker Craig Morton.

Om ViVaFish

ViVaFish ledes av NMBU. I tillegg til de ulike forskningsinstitusjonene deltar også Pharmaq, MSD Animal Health og Novartis. De kan ta forskningsresultatene videre ved å utvikle kommersielle vaksiner. Det er også planlagt samarbeid mellom institusjoner i Norge, USA, og flere land i Europa. Fra Havforskningsinstituttet deltar forskerne H. Craig Morton og Sonal Patel. Havforskningsinstituttet samarbeider med PROBE, UiB; Friedrich Loeffler Institut, Tyskland og Universitetet i New Mexico, USA, om dette prosjektet.