Hopp til hovedteksten
Ørret med lakselus.
Ørret med lakselus.
Foto: Rune Nilsen
Utskriftsvennlig versjon

Varsling om mye lakselus

Havforskningsinstituttet varsler Mattilsynet om svært høyt smittepress fra lakselus i områder med mye oppdrett fra Rogaland og til og med Nord-Trøndelag i juni. Situasjonen kan raskt bli svært alvorlig, ikke bare for vill sjøørret, men også for oppdrettsnæringen.

Dette kommer fram i et brev som Havforskningsinstituttet har sendt til Mattilsynet. Havforskningsinstituttet sine vurderinger bygger på helt nye overvåkingsdata fra den løpende overvåkingen av lakselus. Disse var ikke tilgjengelige da ”Framdriftsrapport til Mattilsynet over lakselusinfeksjonen på vill laksefisk i mai og begynnelsen av juni 2014” ble sendt.

Rammer sjøørret hardt

Feltarbeidet som er gjennomført de siste ukene, viser at nesten all sjøørret som er undersøkt i områder med mye oppdrett fra Rogaland til og med Nord-Trøndelag er hardt rammet av lakselus.

- I disse områdene har vi funnet 50 til 100 lakselus på store deler av fisken vi har undersøkt, og både i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal har vi funnet fisk med mange hundre lus, sier Pål Arne Bjørn som er prosjektleder for den nasjonale lakselusovervåkingen.

Sist uke kom den første av de foreløpige rapportene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk langs kysten. I den kommer det fram at selv om mye av laksesmolten sannsynligvis kom seg ut i havet før lusesituasjonen forverret seg, fryktet forskerne at sommeren blir tøff for sjøørreten. Nå har de siste dataene fra feltarbeidet bekreftet funnene fra tidligere i vår og sommer.

- Slik situasjonen er nå, venter vi alvorlige negative effekter for sjøørretbestander over store geografiske områder, sier Bjørn.

Høyt smittepress i sjøen

Ekstra problematisk er det også at lusene på de infiserte fiskene er dominert av de yngste stadiene; copepoditter som akkurat har festet seg på fisk og små fastsittende larver.

- Det betyr at det akkurat nå flyter svært mange infeksjonsstadier av lakselus rundt i sjøen. Disse er på jakt etter en fisk å feste seg til, noe som igjen medfører at smittepresset er høyt over store geografiske områder. Dette vil ramme sjøørreten hardt, men vil også ramme oppdrettsnæringen de kommende dager og uker, sier Bjørn.

Smittemodell bekrefter feltdataene

Observasjonene på vill sjøørret er også understøttet av foreløpige varslingskart som beregner utslipp av lakseluslarver fra oppdrettsanlegg (les mer om utvikling av modell for overvåking av lakselus). Disse viser også svært høye utslipp av lakseluslarver fra Vestlandet og til Trøndelag i mai og begynnelsen av juni 2014. Mer detaljerte foreløpige spredningsmodeller fra testlokaliteter viser også høye nivåer av copepoditter (smittsom lakselus) i sjøen.

- Resultatene fra den foreløpige smittemodellen vår stemmer relativt godt overens med det vi finner på sjøørreten når vi er på feltarbeid. Det gjør at vi fester lit til observasjonene fra det løpende overvåkningsprogrammet for lakselus, selv om disse enda ikke er tilstrekkelig analysert og kvalitetssikret, sier Bjørn.

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus