Hopp til hovedteksten
Undersøkelser
Stor interesse for fangsten både fra elev, lærer og forsker.
Foto: Jan Erik Stiansen
Utskriftsvennlig versjon

Skoleelever fant uvanlig kreps

I forrige uke var 200 elever fra Sandgotna og Mathopen skoler i Bergen ute i fjæresteinene for å registrere artsmangfoldet i sitt nærmiljø. Den mest overraskende oppdagelsen var et eksemplar av krepsearten Upogebia deltaura. Den er til vanlig så godt skjult at den er sjelden å finne i våre farvann. Derfor har krepsen heller ikke fått norsk navn.
 
- Arten finnes fra Sør-Afrika og hele veien nordover til sørlige strøk av Norge. Den lever vanligvis nedgravd hele livet. At den ble funnet i fjæra er svært uvanlig, sier hummerforsker Gro van der Meeren som var med skoleelevene en av dagene. 

Upogebia deltaura

Uvanlig funn: Upogebia deltaura, et krepsdyr som ikke har norsk navn.

Foto: Jan Erik Stiansen

Forskning i fjæra

Opplegget er en del av prosjektet ”Forskning i fjæra” som Havforskningsinstituttet og Skolelaboratoriet for naturfag ved Universitetet i Bergen samarbeider om. 
 
Elevene skal undersøke og registrere artsdiversiteten på sin utvalgte lokalitet, som for begge disse skolene er Håkonshella i Bergen. Elevene registrerer funnene på en egen portal og resultatene rapporteres deretter til både Havforskningsinstituttet og Artsdatabanken. 
 
Målet med ”Forskning i Fjæra” er å øke interessen for livet i havet og marin forskning blant skolelever. Data fra prosjektet vil også kunne være tilgjengelig i forbindelse med kystforvaltningsrådgivning. 20 skoler fordelt over hele landet deltar, og prosjektet er fortsatt i en utviklingsfase. 
 
Forskningspause

Forsker Sigurd Heiberg Espeland forteller om sneglens komplekse liv til elever og naturfaglærer.

Foto: Jan Erik Stiansen

Fikk utdelt teiger

På Håkonshella var det først et 50-talls elver fra Sandgotna skole – for det meste 8.klassinger – ute på mandag. Onsdag 4. juni fortsatte 50 6.klassinger fra Mathopen, mens det hele ble avsluttet av 100 8.klassinger fra Sandgotna fredag. 
 
Elevene ble delt i grupper som fikk i oppgave å undersøke hver sin teig. Innimellom det intensive feltarbeidet fikk entusiastiske elever tid til pølsegrilling i lunsjpausen.
 
- Elevene registrerte omtrent 60 arter hver dag, men det varierte noe fra dag til dag. Til sammen er det registrert 80 ulike arter på denne lokaliteten. Det er veldig gøy å se engasjementet til elevene og hvor ivrige de er etter å lære. Slike prosjekter er givende og viktig for oss havforskere å være med på, sier prosjektleder Jan Erik Stiansen.