Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juni

Publisert: 30.06.2014 - Oppdatert: 11.09.2014
Breiflabbkjeft

Breiflabben - en glupsk delikatesse med stor appetitt

Sommerserien "Kysten skumleste: Den som har sett breiflabben åpne kjeften glemmer ikke det synet så lett. Snakk om å kunne gape med hele fjeset! Og når den kan bli godt over 100 kilo og lever deler av året på grunna, skjønner vi at vi har å gjøre med en av kystens skumleste.

Publisert: 30.06.2014
Sylindersjørosen Cerianthus vogti

Toktet til Storneset er ferdig

Storegga er mest kjent for det store undersjøiske raset, de gode fiskeplassene og korallrevene som vokser der. I den siste dagboken fra dette toktet fokuserer vi på korallene som påvirker både landskapet og naturtypene i dette området. Selve toktet er ferdig og forskningsfartøyet Johan Hjort har reist hjem til Bergen.

Publisert: 26.06.2014
Ørret med lakselus.

Varsling om mye lakselus

Havforskningsinstituttet varsler Mattilsynet om svært høyt smittepress fra lakselus i områder med mye oppdrett fra Rogaland og til og med Nord-Trøndelag i juni. Situasjonen kan raskt bli svært alvorlig, ikke bare for vill sjøørret, men også for oppdrettsnæringen.

Last ned:
Publisert: 24.06.2014
Tore Nepstad

Åpnet internasjonal forskerkonferanse

Administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet og rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen stod for den offisielle åpningen av en internasjonal forskerkonferanse om fremtidens hav i Bergen i dag.
Publisert: 24.06.2014
Skjellbrosme og fjærstjerner

Blant fjærstjerner og korallrev i dypet på Storneset

Havbunnen på Storneset utenfor Møre er rik på arter.  Vi har sett ”enger” med fjærstjerner (sannsynligvis Heliometra), tette forekomster av dypvannsjøfjæren Umbellula, korall- og svampskoger, korallrev og mudderbunn gjennomhullet av amfipoden Neohela. Vanligst er likevel bunn hvor det er vanskelig å peke på bestemte arter som dominerer.

Publisert: 23.06.2014
Hunnreker med utrogn

En viss lysning for rekene i Nordsjøen

Rekebestanden i Nordsjøen økte konstant fra slutten av 1980-tallet og frem til toppåret 2006. Siden sank bestanden ned igjen på 1980-nivå, der den har ligget de siste tre årene. Fiskeriet har blitt tilsvarende regulert og kvotene har minket jevnt og trutt siden 2009. De to siste årene har imidlertid rekrutteringen tatt seg opp igjen i Skagerrak. Håpet er at de to gode årsklassene skal sende bestanden oppover.
 

Publisert: 20.06.2014
Barentshavet

Varmes opp, forsures og mister oksygen

Nær 500 forskere fra hele verden diskuterer fremtidens hav neste uke i Bergen. Da er det klart for konferanse i regi av Integrated Marine Biogeochemistry and Ecosystem Research (IMBER), verdens eneste rendyrkede forskningsprogram på hav og marine økosystemer. 
Publisert: 18.06.2014
Brosme i hule

MAREANO sitt sommertokt er i gang

Toktdagbok: Mandag 16. juni la forskningsfartøyet Johan Hjort fra kai i Kristiansund for å gjennomføre MAREANO sitt sommertokt. Fram til 27. juni skal Storneset på eggakanten nordvest av Kristiansund kartlegges med undervannsvideo og ulike redskap for innsamling av bunnprøver. Storneset er del av den produktive og artsrike kanten av kontinentalsokkelen, også kalt eggakanten.

Publisert: 18.06.2014
Sildelarve

Sildelarvene: vellukka klekking på Mørefelta – lite gyting i nord

Under årets sildelarvetokt vart det funne relativt store mengder sildelarver på Mørefelta. Om det er snakk om ein superårsklasse får vi først vita til hausten når økosystemtoktet går av stabelen.    

Publisert: 18.06.2014
Lakselus

Mer lakselus i år

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte.

Publisert: 18.06.2014
Forskerne fant opptil 300 stillehavsøsters per kvaderatmeter

Stillehavsøstersen på fremmarsj

Nylig ble det gjennomført feltregistreringer av stillehavsøsters på tre faste lokaliteter i Tjøme kommune. Alle steder er stillehavsøstersen på fremmarsj og på Hui finnes arten nå i tettheter på nærmere tre hundre per kvadratmeter.

Publisert: 17.06.2014 - Oppdatert: 18.06.2014
Ny karttjeneste

Karttjenesten i ny drakt

Et mer oppdatert utseende og enklere navigering er de mest synlige endringene i den nye karttjenesten på www.mareano.no. Ved hjelp av få tastetrykk kan du sette sammen dine egne kart basert på interesseområde.

Publisert: 01.01.2014 - Oppdatert: 13.06.2014
Torskefangster i Senjahopen

Torskerådet går ned med ti prosent

Etter ein periode med stadig høgare kvoteråd på torsk, ser toppen no ut til å vera passert. Kvoterådet for neste år er på 894 000 tonn – det er 100 000 tonn lågare enn årets råd.

Publisert: 12.06.2014
Undersøkelser

Skoleelever fant uvanlig kreps

I forrige uke var 200 elever fra Sandgotna og Mathopen skoler i Bergen ute i fjæresteinene for å registrere artsmangfoldet i sitt nærmiljø. Den mest overraskende oppdagelsen var et eksemplar av krepsearten Upogebia deltaura. Den er til vanlig så godt skjult at den er sjelden å finne i våre farvann. Derfor har krepsen heller ikke fått norsk navn.
Publisert: 11.06.2014
Tral_Johan_Hjort_skreitokt_2014.jpg

Fra toktdata til kvoter

I morgen legger Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) fram kvotetilrådinger for fiskebestandene nord for 62. breddegrad. Skreitoktet i vår var med på å samle inn data som brukes i kvoteberegninga.

Publisert: 06.06.2014
Kjønnsmoden laks

Samarbeid om nasjonal overvaking av rømt fisk

Eit nytt nasjonalt overvakingsprogram for rømt oppdrettslaks er no i oppstartfasa. Rømt fisk i vassdrag har vore overvaka sidan 1989, men for å få betre oversikt over mengda rømt fisk, vert overvakingsinnsatsen no auka. Over 100 vassdrag skal undersøkast nærare for å finne ut kor mykje rømt oppdrettslaks som er i dei.

Publisert: 06.06.2014
Fisk_pa_kaia_Senjahopen.jpg

Både like og ulike utsikter for skrei og stillehavslyr

Torsken i Barentshavet kan komme til å spreie seg austover etter kvart som temperaturen i nord stig. Slektningen i aust, stillehavslyren, må gjennom nålauget Beringstredet.

Publisert: 05.06.2014
Grønlandssel med unge

Barentshavet – Fisken har det bra, men sel og sjøfugl strever

En fersk statusrapport viser at det er overveiende gode forhold for flere fiskebestander i Barentshavet. Situasjonen er ikke like lys for sjøfuglen. Bestandene minker, og flere sjøfuglarter rammes av miljøgifter og marint søppel. Ringselen og grønlandsselen sliter også. Isen i Barentshavet er på vikende front, og det skaper problemer for selungene som kommer til verden på og langs iskanten.       

Publisert: 05.06.2014
Sjø og bølger

Få funn av sykdomsfremkallende virus på vill laksefisk

Atlantisk laks, sjøørret og noe rømt oppdrettslaks fanget i sjø ble testet for SAV og viruset som forårsaker hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (PRV). Verken SAV eller PRV ble påvist i sjøørreten som var fanget i flere områder langs kysten. Dette er i samsvar med tidligere undersøkelser, og kan tyde på at screening av sjøørret for disse virusene er lite egnet som indikator på smittepress fra fiskeoppdrett. Ørreten er muligens mer motstandsdyktig mot disse sykdommene enn laks.

Publisert: 04.06.2014
Sildefangst

Beskjeden nedgang i kvoterådet for nordsjøsild

Kvoterådet for nordsjøsild for neste år er på 429 797 tonn. Det er vel 40 000 tonn lågare enn årets kvote. Reduksjonen skuldast ein nedgang i bestandsstorleiken.

Publisert: 03.06.2014 - Oppdatert: 23.06.2014
FF Dr. Fridtjof Nansen i havnen, Port Gentil, Gabon

Første toktdagbok

Vi forlot havnen i Port Gentil i Gabon om kvelden den 24. mai 2014 i retning Kongo og Angola for et 25 dagers tokt langs kysten av Gabon, Kongo og det nordlige Angola. Toktet avsluttes i sistnevntes hovedstad Luanda.