Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Mer lakselus i år

Vårens overvåking av lakselus viser at det i ytre deler av Sognefjorden og Romsdalsfjorden har vært mer lus på vill sjøørret enn på samme tid i fjor. Dette indikerer også risiko for at seint utvandrende laksesmolt har fått lus i disse områdene. Mye av laksesmolten på Vestlandet og i Midt-Norge har likevel kommet seg ut av fjordene før infeksjonspresset økte.

Dette indikerer at den synkroniserte våravlusningen som forvaltningen og oppdrettsnæringen har igangsatt, har greid å holde infeksjonspresset nede under hovedutvandringen til laksesmolten. I tillegg ser det ut til at laksesmolten har vandret tidlig til havs i år, og dermed unngått det økende infeksjonspresset.

Tøff sommer for sjøørreten

Forskerne som driver overvåkingen av lakselus langs norskekysten rapporterer at infeksjonspresset nå er sterkt økende. Utover i juni forventes det svært høye infeksjoner på sjøørret i enkelte områder, blant annet i ytre Hardanger og Romsdal. I følge forskerne vil det ha betydelige negative effekter på lokale stammer av sjøørret, og infeksjonen på sjøørret i for eksempel Romsdalsfjorden er allerede urovekkende høy.

Om rapporten

Resultatene i denne artikkelen er presentert i den første av to foreløpige rapporter til Mattilsynet om lakselusinfeksjon på vill laksefisk langs kysten. Neste foreløpige rapport kommer i midten av september, og vil ha resultater fra overvåkingen av situasjonen for sjøørret utover sommeren. Endelig rapport kommer ved årsskiftet.
 
I Sør-Norge startet overvåkingen i mai, mens den på grunn av lavere vanntemperatur starter senere i nord. Det er derfor ikke med resultat fra områder nord for Trøndelag i denne rapporten. Den nasjonale overvåkingen av lakselus ledes av Havforskningsinstituttet, men også NINA og UNI Research Miljø deltar i arbeidet.
 

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus

Om overvåking av lakselus

Antall lakselus på vill laksefisk overvåkes for å gi forvaltningen mulighet til å sette inn nødvendige tiltak for at ikke bestandene av laksefisk skal ta skade av lus. Havforskningsinstituttet leder det nasjonale overvåkingsprogrammet, i tillegg deltar også NINA og Uni Research Miljø i arbeidet.

Les mer om overvåking av lakselus.

Les indikatorrapporten:

Forslag til førstegenerasjons målemetoder for miljøeffekt (effektindikatorer) med hensyn til genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, og påvirkning av lakselus fra oppdrett på viltlevende laksefiskbestander.