Hopp til hovedteksten
Vendla
"Vendla" sett fra "Brennholm"
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tråler i gang årets makrelltokt

De to innleide fiskefartøyene ”Brennholm” og ”Vendla” er i gang med årets kombinerte økosystemtokt og makrelltokt. 
"Brennholm" startet med å prøvetråle litt i Bjørnefjorden sør for Bergen i går. 
 
Hovedmålet med årets tokt er mengdemåling og utbredelse av nordøstatlantisk makrell. I tillegg til de to norske båtene, deltar islendingene med forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson” og færøyværingene med et innleid fiskefartøy. 
 
 
DSC_1975.jpg

Det ble nesten fullt på tråldekket på "Brennholm" da sensorer, kamera og annet utstyr skulle monteres i trålen.

Foto: Kjartan Mæstad

Lenger vest- og nordover  

Omtrent en måneds innsats for hver av båtene er ventet å gi forskerne bedre innsikt i makrellens soneutbredelse, vandring, romlig overlapp, diett og aggregering. Samtidig skal også silda kartlegges. Etter fjorårets innsats, som var omtrent på samme nivå som i år, er ikke toktleder Leif Nøttestad sikker på å ha nådd over hele utbredelsesområdet.
 
- Planen er å få dekket en enda større del av området i nordvest inkludert Jan Mayen-sonen og i Barentshavet enn i fjor. Målet er å kartlegge yttergrensene (null-linjen) i utbredelse av makrell og hovedområdene for utbredelse og biomasse av nvg-silda om sommeren, sier han. 

Makrell

Noen timers prøvetråling i Bjørnefjorden resulterte i en pen, liten fangst med stor makrell for "Brennholm".

Foto: Kjartan Mæstad

Standardisering  

En standardisert pelagisk trål, Multpelt 832, brukes av alle båtene. Rigging av trålen er standardisert, og alle båtene følger samme protokoll for gjennomføringen av trålingen. Trålen fisker fra helt oppe i overflaten og ned til 30-35 meters dyp. Alle fartøyene fisker med standardisert wire, tråldører, fløyt, sensorer på trålhøyde og bredde slik at resultatene kan brukes til kvantitativ mengdeberegning av makrell. Som i fjor skal det monteres videokamera i forskjellige seksjoner av trålen som brukes til å dokumentere fangsteffektivitet og adferd til makrellen under de ulike trålhal.

Tråldører

Justerbare tråldører brukes på alle båtene som er med på toktet.

Foto: Kjartan Mæstad

Bedre data  

I juli skal Nøttestad og de andre toktdeltakerne dekke om lag 2,5 millioner kvadratkilometer med en kombinasjon av standardisert kvantitativ tråling på forhåndsoppsatte stasjoner, kontinuerlige flerstrålesonar- og ekkoloddregistreringer, undervannskamera og biologiske prøver.
  
Trålmetoden, som har vært i bruk for årene 2007 og 2010-2013, er nå godkjent av Det internasjonale råd for havforskning, ICES, som grunnlag for å beregne størrelsen på makrellbestanden. Det har ført til økning både i beregnet størrelse på gytebestanden og anbefalt kvoteråd på makrell for 2014.
 
Studier av sild og annen pelagisk fisk foregår parallelt. Det samles også inn oseanografiske CTD-data både kontinuerlig og på stasjoner, tas planktonprøver og utføres hvalobservasjoner til økologiske studier. 

Kurskart

Kurskartet til de to norske båtene på makrelltoktet. "Vendla" er  rød og "Brennholm" blå.

Foto: Are Salthaug

 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell