Hopp til hovedteksten
Makrellfangster i kilo
Makrellfangser i kilo. Blå kurslinje er "Brennholm", rød er "Vendla".
Foto: Valantine Anthonypillai
Utskriftsvennlig versjon

- Kan snart fiske makrell fra land på Jan Mayen

Mens ”Brennholm” har kartlagt makrellforekomstene langs Finnmarkskysten, har ”Vendla” jobbet seg nordover langt vest i havet og har rundet Jan Mayen. Toktleder og ansvarlig for makrellbestanden, Leif Nøttestad, ser ikke bort ifra at det snart er mulig å fiske makrell fra land på Jan Mayen.

De to fiskebåtene ”Brennholm” og ”Vendla” er leid inn for å gjennomføre det kombinerte makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet og tilstøtende havområder. 
 
”Brennholm” satte kursen nordvestover fra Båtsfjord i Finnmark etter at kartleggingen av makrell langs av Finnmarkskysten var ferdig.  Denne makrellkartleggingen resulterte i små konsentrasjoner av makrell og få indikasjoner på at makrellen beitet på sildeyngel langs kysten av Troms og Finnmark sommeren 2014.
 
– Det var lite makrell å registrere langs kysten. Vi fikk ikke makrell i sørlige deler av Barentshavet, men har støtt på den igjen nord for 73 graden, sier Nøttestad. Det er stor og feit makrell på omlag 500 gram i snitt i de nordligste områdene så langt.
 
Han melder ellers at planktonsituasjonen er brukbar i havområdet sør for Bjørnøya, med økende konsentrasjoner av raudåte sør og sørvest av Bjørnøya. 
 
Makrellfangst ved Bjørnøya

Det fylles godt i trålposen med makrell når det tråles sørvest  i vernesonen rundt Bjørnøya.

Foto: Leif Nøttestad

Makrellen mesker seg

- Det er tydelig makrellen har funnet fram til de beste beiteområdene uti disse enorme havområdene. Hvordan makrellen finner fram til de gunstigste beiteområdene og hvilke hjelpemidler de har til rådighet kan vi bare undre oss og spekulere over. Imponerende er det uansett, sier toktlederen.
 
Han melder om helt vindstille forhold langs Finnmarkskysten, i sørlige deler av Barentshavet og nordvestover mot Bjørnøya. Det har vært varmt og fint vær langs kysten, med lokal tåke, men mest sol og flatt hav. Kaldere og mer skydekke nordvestover mot Bjørnøya men kun fra flau vind til laber bris og gode observasjonsforhold.

Fangstopparbeiding

De pelagiske teknikerne Ørjan Sørensen og Kirsti Børve Eriksen gleder seg over stor fangst med skikkelig stor og feit makrell.

Foto: Leif Nøttestad

Fant utbredelsesgrense i vest

”Vendla” har nå vært helt vest i Jan Mayen sonen mot Grønlandsk farvann og registrert makrell lenger nordvest enn tidligere. Samtidig fant også ”Vendla” null-linjen (grensen for makrellutbredelsen) for makrell i området vest av Jan Mayen (se kart). 
 
– ”Vendla” fikk makrell både sørvest og rett nord for Jan Mayen, så det er vel ikke lenge til før vi kan fiske makrell fra land på Jan Mayen, sier Nøttestad.
 
”Vendla” har fanget godt med nvg sild i de nordvestlige delene av Norskehavet, og selv om de kartla helt vest mot grensen til Grønland, fikk de fremdeles betydelige fangster av sild i trålen.
 
Den siste uken av makrell-økosystemtoktet med Brennholm og Vendla gjenstår kartlegging av et meget spennende område i nordlige sentrale del av Norskehavet,  i tillegg til områder helt nord for Bjørnøya. Dette er områder som både er sentrale for kartleggingen av makrellen og nvg-silda.
 
Både det færøyske innleide fiskefartøyet ”Finnur Fridi” og det islandske forskningsfartøyet ”Arni Fridriksson” er godt i gang med sin makrellkartlegging og er i rute i forhold til planlagte dekningsområder. 
 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell