Hopp til hovedteksten
Drone1.jpg
Havforskningsinstituttet skal teste ut droner til seltelling.
Utskriftsvennlig versjon

Skal teste ut droner til seltelling

Havforskningsinstituttet skal forsøke å telle grønlandssel og klappmyss ved å bruke droner. Det er billigere enn tradisjonell flyfotografering. Forskningsrådet har gitt 4.6 millioner kroner til et treårig prosjekt, skriver havforskerne Kjell Tormod Nilssen og Tor Arne Øigård i denne artikkelen.

Bestandsestimering av ishavsel (klappmyss og grønlandssel) og kystsel (havert og steinkobbe) er basert på flyfotograferinger og manuell analysering av bildene. Flytokt i vanskelig tilgjengelige områder, som Vesterisen, er kostbare og logistisk vanskelig å gjennomføre. Flyplassen Constable Pynt ved Scoresbysund på Øst-Grønland brukes som hovedbase for flytoktene, mens Akureyri på Island brukes som sekundær base. Tidligere ble også Jan Mayen brukt, men denne flyplassen er det blitt vanskelig å få tillatelse til å bruke. Dette har redusert sikkerheten ved flytoktene fordi alternative landingsmuligheter dermed er blitt redusert, for eksempel i situasjoner med hurtig værskifte eller tekniske problemer med flyene. I tillegg må flybensin fraktes med båt fra Danmark til Constable Pynt før drivisen blokkerer innseilingen om høsten.

Flere timer i lufta

I dette prosjektet ønsker vi å teste ut drone (ubemannet fly), som opereres fra et isgående forskningsfartøy, til å fotografere kasteområder til grønlandssel og klappmyss i Vesterisen. Dronen startes ved bruk av en utskytingsrampe på fartøyet og landes på et stort isflak. Flytiden er rundt fire timer med den mest aktuelle dronen. Den kan sendes ut igjen etter påfylling av drivstoff og ettersyn, noe som tar en times tid. Det er altså mulig å gjennomføre flere flyginger på en dag, avhengig av vær og lysforhold. Dronen flyr etter predefinerte kurser og høyde, men det er mulig å endre kurs og flyhøyde mens flyet er i lufta.

Selfoto_fra_drone.jpg

Bilder av havert tatt fra drone sommeren 2013.

Copyright Norut

Automatisk telling

Manuell inspeksjon og telling av sel på flyfoto er tid- og ressurskrevende. I dette prosjektet er målet å utvikle metodikk for automatisk telling av sel på flyfotoene. Det vil bli gjort ved utvikling av teknikker for mønstergjenkjenning på digitale fargefoto for å detektere sel. I prosjektet vil vi også utforske potensialet for bruk av termisk infrarøde sensorer til å detektere sel på flyfoto. Automatisering eller semi-automatisering av bildeanalyser vil også bli utviklet for digitale flyfoto av steinkobbe og havert, basert på data fra norske og britiske kystselkolonier.

Evaluering av tellemetodikk

Det planlegges å gjennomføre flyfotografering langs parallelle transekter, med overlapping mellom bildene både langs og mellom transektene, slik at det oppnås total bildedekning av et område. Bildene vil bli analysert og modellert (mosaikkmetode) slik at det er mulig å beregne totalt antall selunger innenfor det fotograferte området. Dette gjør det mulig å utforske ulike typer av sampling design og evaluere dem opp mot standard stripetransektmetodikk som brukes i dag.

Prosjektet vil gi ny kunnskap om hvorvidt droner egner seg og kan utvikles til bestandsestimering av klappmyss og grønlandssel, som sammen med utvikling av algoritmer for automatisk deteksjon av sel på digitale flyfoto vil bidra til mer kost-effektiv estimering av selbestander. Resultatene vil dermed være et viktig bidrag for bedre langsiktig forvaltning av selbestander, basert på enklere logistikk og reduserte kostnader til datainnsamling.

Samarbeid

Prosjektet vil gjennomføres i nært samarbeid mellom Havforskningsinstituttet og Norut, som eier og vil være operatør av dronene i Vesterisen, og med Norsk Regnesentral som vil være hovedaktør i utvikling av bildeanalysene. Forskere fra Akvaplan.niva, fra DFO i Canada, fra SMRU ved University of St Andrews i Scotland og fra Pinro i Russland vil bidra med sin ekspertise og med digitale flyfotoer av grønlandssel, klappmyss, havert og steinkobber fra sine områder.