Hopp til hovedteksten
Oddgeir Alvheim
Oddgeir Alvheim (til venstre) fikk Medaljen for lang og tro tjeneste etter 45 år ved Havforskningsinstituttet. Administrerende direktør Tore Nepstad applauderer tildelelsen. 
Foto: Espen Bierud
Utskriftsvennlig versjon

Hedret for 45 år ved Havforskningsinstituttet

Oddgeir Alvheim har mottatt Medaljen for lang og tro tjeneste etter 45 år ved Havforskningsinstituttet. I løpet av denne tiden har han blant annet oppdaget to nye arter, som har blitt oppkalt etter ham. 

Medaljen ble overrakt 6. januar under den årlige instituttsamlingen i Bergen.

– Oddgeir Alvheim har gjennom sitt arbeid lagt ned en betydelig og ekstraordinær innsats for Havforskningsinstituttet. Han har en omfattende breddekunnskap, spesielt om Afrikas marine fiskefauna, og er internasjonalt anerkjent innenfor sitt fagfelt. Det er derfor vel fortjent at han nå får Medaljen for lang og tro tjeneste, sier administrerende direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet.

– Jeg ante ingenting. Det var en stor overraskelse, og da jeg fikk summet meg ble jeg veldig glad for å få denne anerkjennelsen, sier overingeniør Oddgeir Alvheim.

Alvheim er en av Havforskningsinstituttets mest erfarne teknikere, med en svært bred tokterfaring. Han har uten sidestykke lengst fartstid i Nansenprogrammet som støtter utviklingsland i fiskeriforsking og bærekraftig fiskeriforvaltning.

Nå har han tilbrakt nærmere 10 år av sitt liv ombord på de to Nansen-fartøyene, det var det nok ingen som trodde da han som barn ble sjøsyk om bord i båt selv innaskjærs. Blant Alvheims egenskaper framheves også gode samarbeidsevner med lokale forskere og teknikere som deltar ombord på toktene.

I 2008 fant Alvheim en ukjent leppefisk mellom Mauritius og Seychellene som i år fikk navnet Novaculops alvheimi. Denne fiskearten og en sjøsnegl han også har fått oppkalt etter seg, er funn som er publisert og anerkjent internasjonalt. Dette er en stor anerkjennelse og sier noe om hans kompetanse innenfor fagfeltet.

– Det Kongelige Selskap for Norges Vel er stolte over å kunne tildele Medaljen for lang og tro tjeneste til Oddgeir Alvheim for hans mangeårige innsats for Havforskningsinstituttet. 45 års ansettelse vitner også om at det er en spennende og god arbeidsplass, sier Øyvind Ørbeck Sørheim, konstituert daglig leder i Norges Vel.

Medaljen for lang og tro tjeneste er en heder til ansatte med 30 år eller mer hos samme arbeidsgiver. Medaljen ble stiftet i 1888 og representerer en tradisjon med solide verdier og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning.

Medaljen for lang og tro tjeneste

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig organisasjon med over 200 år bak seg som samfunnsbygger og nyskaper. Siden starten har Norges Vel vært med på å bygge landet på ulike arenaer gjennom prosjekter relatert til utdanning og samfunns- og næringsutvikling. Norges Vel arbeider i dag med næringsutvikling gjennom prosjekter som skaper verdier i lokalsamfunn både i Norge og internasjonalt.
Norges Vel har en lang tradisjon for å hedre personer som gjør en innsats for samfunnets beste. Medaljen for lang og tro tjeneste ble stiftet i 1888, og tildeles for å synliggjøre og verdsette menneskers innsats i arbeidslivet.

Mer om Medaljen for lang og tro tjeneste
www.medaljen.no
Mer om Norges Vel
www.norgesvel.no