Hopp til hovedteksten
Fugl og hav, Antarktis
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Varmere hav – utfordring for sjømatnæringa!

Jorden blir varmere og havene tar opp i seg største delen av den økte varmen. Dessuten tar havet opp en stor del av drivhusgassene fra atmosfæren, noe som påvirker kjemien i havet og gjør havene surere. Alt dette påvirker de marine økosystemene og de ”tjenestene” de leverer til samfunnet i form av blant annet plankton, fisk, opplevelser og energi. I Atlanterhavet betyr det nye utfordringer for de store havbaserte næringene, sjømat, shipping og olje og gass.

Hvor vil fiskeflåten finne fisk i framtiden? Vil det utvikle seg et fiskeri i Polhavet? Hvor vil vi finne sjøpattedyr? Hvilke områder vil være optimale for akvakultur om tyve år? Hvilke konsekvenser vil det ha at havet blir surere?

Og – får vi nye transportkorridorer gjennom nordøst passasjen? I så fall, hvilke konsekvenser får det i et risiko og sikkerhetsperspektiv?

Vi har flere spørsmål enn svar i dag. Men forskere i hele verden stiller seg nå spørsmål om hvordan klimaendringene påvirker det marine miljø, økosystemene og menneskets sikkerhet.

Svein Sundby
Svein Sundby, seniorforsker på Havforskningsinstituttet, er en av verdens ledende ekspert på klimaendringer og konsekvensene de har på marine økosystemene i verdens havområder. Sundby har arbeidet med andre delen av den  femte rapporten fra FNs klimapanel “Impacts, Adaptations and Vulnerability” som blir lansert i Japan 31. mars. Dette er første gang FNs klimapanel behandler virkningene på havøkosystemene som et hovedtema. Svein Sundby holder hovedforedraget om dette under åpningen av NASF i Bergen 5, mars.   

Fakta om klima

Atmosfæren
Gjennomsnittlig vær over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som lufttemperatur, nedbør og vind

Havet
Gjennomsnittlig miljøforhold over en utvalgt periode
Beskrives av egenskaper som havtemperatur, saltholdighet, strøm og vannstand

Klima og klimastatus