Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 27.02.2014
Skjermbilde

Klart for årets teknologi-tokt

Mest mulig utstyr skal testes ut når Havforskningsinstituttets senter for miljøvennlig fangst, CRISP, skal ut på to ukers tokt med forskningsfartøyet ”G.O. Sars” i mars. Mange kameraer skal i sjøen for å overvåke både utstyr og fisk. Går alt etter planen, blir det også direktesending på internett fra tråling på Barentshavets bunn.
Publisert: 25.02.2014
3 år gammel tobis.

Kritisk til ICES-råd for tobis i østre del av Nordsjøen

De siste årene er tobisen i Nordsjøen delt inn i sju bestander, og for 2014 anbefaler ICES ingen fangst i fire av områdene (2, 4, 5 og 7), mens kvoterådene i område 1, 3 og 6 er på henholdsvis 57 000, 270 000 og 219 tonn. Havforskningsinstituttet er kritisk til det høye kvoterådet på 270 000 tonn for område 3, fordi rådet i all hovedsak begrunnes med at 2013-årsklassen ble målt til å være veldig sterk under skrapetoktet i desember 2013.

Publisert: 24.02.2014 - Oppdatert: 27.02.2014
Sortering_vintertoktet_2014_nett.jpg

Vintertoktet går mot slutten

Den nordaustarktiske torskebestanden er verdas største, og nett no er denne bestanden kanskje større enn nokon gong før, i alle fall er no gytebestanden større enn han har vore gjennom heile den perioden vi har observasjonar frå.

Publisert: 19.02.2014
Statsminister Erna Solberg

- Samler det beste fra de beste

Hjortsenteret for marin økosystemdynamikk ble åpnet av statsminister Erna Solberg i går. Senteret, som er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen, Nansensenteret og Uni Research, har som mål å løse de store spørsmålene knyttet til havets økologi.

Publisert: 18.02.2014 - Oppdatert: 27.02.2014
Lakselus

Lakselus forsinker laksen

Påslag av lakselus under smoltutvandringen reduserer overlevelse og fører til at laksen tilbringer lenger tid i havet før den vandrer tilbake for å gyte.

Publisert: 18.02.2014
Skrei_i_renne_nett.jpg

Stengt Borgundfjord sikrer kysttorsken

Kronikk i Sunnmørsposten 14.02.14. Siden 2009 har Borgundfjorden vært stengt for fiske i gytesesongen (med unntak av håndsnøre og fiskestang). Dette inngår i en større plan for gjenoppbygging av kysttorsken.

Publisert: 17.02.2014
Genprove_spord_nett.jpg

DNA-analyser avgjør åpning og stenging av Borgundfjorden

Kronikk i Sunnmørsposten, 13.02.14. Borgundfjorden har de siste årene vært stengt for fiske i torskens gyteperiode for å sikre kysttorsken. Avgjørelsen har vært tatt på bakgrunn av DNA-analyser som Havforskningsinstituttet har utført.

Publisert: 14.02.2014 - Oppdatert: 27.02.2014
Norskehavet

Nytt senter vil bli internasjonalt ledende på havets økosystemer

De tunge, marine forskningsmiljøene i Bergen samler seg nå i et nytt senter som skal jobbe med hvordan økosystemene i havet fungerer og blir påvirket av menneskelig aktivitet. Målet er å bli helt i fronten internasjonalt innenfor forståelsen av verdenshavenes økosystemer.

Publisert: 14.02.2014 - Oppdatert: 17.02.2014
Makrellstørje fanget i 1971

Norge tar opp igjen fisket på makrellstørje

Norske styresmakter åpner for at det kan fiskes vel 30 tonn makrellstørje i norske farvann i år. Det er nærmere 30 år siden sist det ble drevet kommersielt fiske etter arten. 

Publisert: 13.02.2014
Fugl og hav, Antarktis

Varmere hav – utfordring for sjømatnæringa!

Jorden blir varmere og havene tar opp i seg største delen av den økte varmen. Dessuten tar havet opp en stor del av drivhusgassene fra atmosfæren, noe som påvirker kjemien i havet og gjør havene surere. Alt dette påvirker de marine økosystemene og de ”tjenestene” de leverer til samfunnet i form av blant annet plankton, fisk, opplevelser og energi. I Atlanterhavet betyr det nye utfordringer for de store havbaserte næringene, sjømat, shipping og olje og gass.

Publisert: 12.02.2014
Sildefangst i traal1

Sildekvoten gjenspeglar sildebestanden

Spesielt i gyteperioden står silda tett i tett på eit avgrensa område. Det kan gje eit inntrykk av at havet kokar av sild, men realiteten er at sildebestanden er kraftig redusert dei siste åra. Den generelle nedgangen saman med føre-var-mekanismane i haustingsregimet, får følgjer for sildekvotane.  

Publisert: 04.02.2014
Fiskefella i Etne

Oppdrettslaksen gjekk i fella

Heile 92 % av oppdrettslaksen vart stoppa i laksefella som vart testa ut i Etneelva i fjor. Samstundes som oppdrettslaksen vart stoppa, fekk forskarane unike datasett over mengde, storleik, kjønnsmodning og alder på all fisk som vart undersøkt.

Publisert: 03.02.2014
Nordsjøen

Bør ikkje tillata utslepp av oljebasert kaks

I samband med oljeboring vest i Nordsjøen har Total E&P Norge AS søkt om løyve til å sleppa ut oljebasert kaks i sjø. Slikt utslepp er forbode i norske farvatn, og Havforskingsinstituttet anbefaler Miljødirektoratet å avslå søknaden.