Hopp til hovedteksten
Underskrift på avtale
Utskriftsvennlig versjon

Viktig samarbeid i sør

Havforskningsinstituttets direktør, Tore Nepstad, har vært på Sørlandet for å undertegne et viktig samarbeidsprosjekt med Universitetet i Agder. Sammen med rektor på universitetet, Torunn Lauvdal, undertegnet de to avtalen som er viktig for utviklingen av marin forskning langs Skagerrakkysten og i Nordsjøen. Samarbeidet er også viktig for den kommende søknaden om å bli et senter for fremragende forskning.

Stadig flere studenter trekkes mot forskningsmiljøet på Havforskningsinstituttet. På Sørlandet er det miljøet i Flødevigen studentene ønsker seg til. Med undertegningen av den nye samarbeidsavtalen mellom UIA og Havforskningsinstituttet, ligger det nå an til enda mere fokus på spennede master- og doktorgradsavhandlinger innen marinbiologi på Sørlandet. Dette ble understøttet av rektor Torunn Lauvdal, som uttalte at samarbeidet er veldig viktig for UIA og nødvendig for at universitetet skal oppnå de målene de har satt seg for utviklinga av marinbiologisk forskning på Sørlandet. Under sermonien fikk de fremmøtte høre tre foredrag fra pågående doktorgradsavhandlinger i det pågående samarbeidet. Til slutt ble samarbeidsavtalen høytidelig underskrevet. I kontrakten står det at formålet er å tilrettelegge for utvikling av institusjonelt og langsiktig faglig samarbeid mellom UIA og Havforskningsinstituttet for å styrke marin FoU og undervisning på Sørlandet.

Oppmøtte i Flødevigen

Ny SFF

I slutten av 2015 vil Havforskningsinstituttet med partnere fra Universitetet i Agder, NIVA og Universitetet i Oslo, sende inn en søknad til Forskningsrådet om å bli et senter for fremragende forskning. Senteret skal ha hovedbase på Havforskningsinstituttets stasjon i Flødevigen. Den nye samarbeidsavtalen mellom Havforskningsinstituttet og UIA er et viktig ledd i denne prosessen. informasjon om prosessen ble gitt av Halvor Knutsen. Direktør Nepstad og de andre fremmøtte ble informert om at arbeidet med søknaden er godt i gang og at samarbeidspartnerne nå er enige om hovedlinjene. SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front.

Halvor Knutsen informerer om SFF-søknad