Hopp til hovedteksten
Einar Helge Meløysund
Skipper Einar Helge Meløysund stilte spørsmål direkte til forskningsdirektør Harald Loeng (til venstre).
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

-Vi skal følge opp

Godt over hundre mennesker hadde tatt turen til Havforskningsinstituttets kantine for å snakke om pelagiske ressurser den 2. desember. Representantene fra næringen var absolutt i flertall i et møte med god tone og mange konstruktive innlegg. 
 
Forskningsdirektør Harald Loeng ledet møtet og oppsummerte slik:
 
- Frammøtet viste at interessen for å diskutere Havforskningsinstituttets arbeid med de pelagiske fiskebestandene langt overgikk det vi hadde ventet på forhånd. Selv med så godt besøk var det en god dialog. Dialogen gjorde det klart for oss at det er nødvendig at vi raskt vurderer noen tiltak og følger opp flere av innspillene. Det skal vi prioritere. 
 
Leif Nøttestad

Forsker Leif Nøttestad fikk skryt for arbeidet som er gjort for å bedre overvåknig og rådgivning på makrellbestanden.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Ikke uventet dreide møtet seg først og fremst om sild. Fiskerne mener det er langt mer sild i havet enn det forskerne konkluderer med. Prosessene i ICES fram til rådene blir gitt ble også et tema i denne sammenhengen.   
 
Havforskningsinstituttet har notert seg flere konkrete forslag til aktiviteter som vi vil vurdere. Et tokt på høsten, større fokus på sild i fjordene og styrking av merke-/gjenfangstforsøk. I tillegg trengs det flere biologiske prøver fra sildefisket. Når det gjelder gyteinnsiget for sild i 2015, har forskere og fiskere i fellesskap planlagt hvordan dette toktet skal gjennomføres. Resultatet vil gi en god pekepinn på om dette også bør følges opp i framtiden. Det kom også et forslag om at mindre grupper av forskere og fiskere møtes for å diskutere konkrete problemstillinger. 
 
Erling Kåre Stenevik

Forsker Erling Kåre Stenevik tok for seg tilstanden til den mye diskuterte sildebestanden. 

Foto: Kjartan Mæstad
 
Fiskerne virker å være godt fornøyd med toktene instituttet gjør for å kartlegge makrell og kolmule. Likevel er det rom for forbedringer. Forskerne selv pekte på at det er et forbedringspotensial i det internasjonale kolmuletoktet som går vest av Irland, og det faktum at vi ikke har et tokt som dekker hele bestanden av kolmule. 
 
Sjøpattedyrene og deres rolle i økosystemet ble også et tema. Og møtet avsluttet med en diskusjon om metodikk. Det var ikke enighet om hvor tett silda står i havet. Her ligger det en utfordring, og dette er et eksempel på en sak som innledningsvis bør diskuteres i en liten gruppe. Havforskningsinstituttet skal ta initiativ til det.
 
-Dette skal bli en repeterende virksomhet, slo administrerende direktør Tore Nepstad fast. 
 
Peder O. Lie

Reder Peder O. Lie i Liegruppen var en av mange som benyttet anledningen til å stille spørsmål om Havforskningsinstituttets arbeid.

Foto: Kjartan Mæstad

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule