Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - April

Publisert: 25.04.2014
Lomre

Kamuflasjemestere på havbunnen

Toktdagbok: Siden påskeaften har været vært preget av snøstormer med små opphold hvor vi kunne fortsette kartleggingen. Mens vi var værfaste i Tanafjorden lørdag og søndag, benyttet vi tiden til å ta ekstra grabbprøver.

Publisert: 25.04.2014
Genprove_spord_nett.jpg

Mer skrei i Heissafjorden enn tidligere

Kronikk. Siden 2009 har vi sett mer og mer skrei i Heissafjorden.  Der ble det i år estimert større andel skrei enn tidligere. Denne utviklingen kan sammenlignes med det vi så i Lofoten før 2011, og det kan borge for enda mer skrei til neste år. Desto viktigere blir det å beskytte kysttorsken.

Publisert: 24.04.2014
Snøkrabbe ved Svalbard

Barentshavet trues av fremmede arter

Kronikk i Aftenposten 24.04.14. Fremmed art. Snøkrabben kan både bli en økonomisk ressurs og utgjøre en trussel mot økosystemet.

 

Publisert: 22.04.2014 - Oppdatert: 29.04.2014
Eremittkreps med anemone

Risengrynkorall og kongekrabbe

Toktdagbok: Til nå på dette toktet har vi gjennomført 26 videotransekt og seks fullstasjoner. Vi har observert det som sannsynligvis er det østligste funnet av risengrynkorall, og har også sett en flokk retningsbevisste kongekrabber.

Publisert: 16.04.2014
Blomkålkorall

Kartlegger på Finnmarkskysten

Toktdagbok: Søndag 13. april kl. 13.30 la ”G.O. Sars” fra kai i Tromsø i et utrolig vakkert vær. Vår første stasjon var rett nord for Sørøya. Vi startet med videoopptak på 200 meters dyp ved midnatt, og observerte sandbunn med mye grus og stein hvor bunnforhold og bunndyr var lite variert.

Publisert: 10.04.2014 - Oppdatert: 26.05.2014
Semipelagisk bunntrål

Miljøvennlig torsketråling

I mars var Senter for miljøvennlig fangst, CRISP, på tokt med ”G.O. Sars” nordvest av Nordkapp for å teste ut ulike nyvinninger. Vi monterte mange videokameraer i og på ulike tråler for å lære mer om hvordan torsken oppfører seg når den fanges. Noen av erfaringene er samlet i en video.

Publisert: 08.04.2014 - Oppdatert: 09.04.2014
Tareskog

Matproduksjon med klimaløsninger i norske fjorder

Norge har en av verdens lengste kystlinjer og er viden kjent for sitt fjordlandskap. I fremtiden kan det være nettopp her at en del av klimaproblemene løses. CO2 kan lagres i tareskog og fjordbunnen, og med noen grep kan vi øke produskjonen av både blåskjell og tare.

Publisert: 07.04.2014
Effektive utslippsløsninger

Kan se slutten på et luksusproblem

Snurrevad er på kort tid blitt et effektivt redskap til å fange torsk. Kanskje litt for effektivt. Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet utviklet løsninger som gir fiskerne mulighet til å forhåndsbestemme hvor stor fangst de vil ha, og laget anretninger som slipper ut overflødig fisk uten å stresse den.

Publisert: 04.04.2014 - Oppdatert: 07.04.2014
Sjøpølsen Psolus

På bunnen av Sognefjorden, verdens dypeste fjord

Sist helg var forskere fra Havforskningsinstituttet, Universitetet i Bergen og Umeå universitet på kartleggingstokt med FF Håkon Mosby i Sognefjorden. Oppdraget var å dokumentere naturtyper fra ytterst til innerst i fjorden med video som del av et samarbeidsprosjekt finansiert av Artsdatabanken.

Publisert: 02.04.2014
tobis2

Foreløpige råd for tobisfiskeriet i norsk økonomisk sone 2014

Havforskningsinstituttet har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i norsk økonomisk sone i 2014, og tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn. Underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april–23. juni. Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen som er gjeldende fra 2014. Havforskningsinstituttet mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger.

Publisert: 02.04.2014
Hardangerfjorden

Normal temperatur i Hardangerfjorden

Tidlegare i år var vasstemperaturen i Hardangerfjorden godt over normalen for årstida, men i løpet av mars har den gått ned og er no tilnærma normal.

Publisert: 01.04.2014
Skrei_i_kar.jpg

”Verdensrekord” i torskeegg

Skreien har satt ”verdensrekord” i gyting i år. Havforsker Knut Korsbrekke forteller at det flyter omtrent 900 milliarder egg i Hølla-området i Lofoten. Årets skreikart viser at det har vært et godt innsig av gytemoden torsk.

Publisert: 01.04.2014
Nepstad og Holmefjord

Signerte avtale om overføring av data

- Denne avtala sikrar oss betre tilgang til data frå Fiskeridirektoratet. Det er viktige data for å gjere våre råd og modellar sikrare, seier administrerande direktør ved Havforskingsinstituttet, Tore Nepstad.