Hopp til hovedteksten
Modell av dobbeltrål
Ny versjon av en trål (nærmest) og gammel testes ut side om side i et dobbelstråloppsett. 
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tråldemonstrasjoner i strømningstanken

Den årlige samlingen til Senter for miljøvennlig fangstteknologi, CRISP, ble denne gang arrangert i Hirtshals i Danmark. Der driver SINTEF en strømningstank som gav anledning til å demonstrere hvordan modeller av tråler og nå også snurpenot fungerer under fiske. 
- I CRISP har vi blant annet fokus på utstyrsutvikling, og mye av det vi arbeider med kan derfor demonstreres i strømningstanken. Det gir en helt annen forståelse å kunne se hvordan redskapen oppfører seg under vann, sier leder for CRISP, John Willy Valdemarsen. 
 
På det årlige møte utvekslet samarbeidspartnerne erfaringer og gjorde opp status for de ulike arbeidspakkene i senteret. 
 
- Forskningspartnerne er alle tilfreds med framdriften, og det som oppnås av svært matnyttige resultater i senteret, sier Valdemarsen.
 
Et eksempel han trekker frem er et enkelt system for å begrense de store trålfangstene i torskefisket i Barentshavet utviklet av CRISP  i løpet av fjoråret. Systemet testes i øyeblikket av 6 trålere, og en av skipperne som deltok på fagsamlingen var svært fornøyd med det han hadde erfart i kommersielt fiske.  
 
Midt i samlingen ble det også arrangert et styremøte. Norges forskningsråd har gitt CRISP status som Senter for forskningsdrevet innovasjon og løyver 80 millioner kroner over 8 år. Det er representanter for næringen som har majoriteten i styret hvor Olav Vittersø i Kongsberg Maritime AS, Simrad er leder. 
 
Med i CRISP er Nofima, Havforskningsinstituttet og universitetene i Bergen og Tromsø samt bedriftspartnerne Kongsberg Maritime, Simrad AS, Scantrol AS, Egersund Group AS og Nergård Havfiske AS.