Hopp til hovedteksten
Hval
Foto: Lars-Johan Naustvoll
Utskriftsvennlig versjon

Solid satsing på marin kunnskap

-Dette er inspirerende og utfordrende, sier administrerende direktør Tore Nepstad etter å ha lest igjennom Regjeringens handlingsplan for et marint kunnskapsløft.

-Handlingsplanen synliggjør hvor viktig havet og verdiene som skapes der er for Norge. De marine næringene er kunnskapsbaserte, og utfordringene til vårt forskningsmiljø er mange og tydelige i denne planen, sier Nepstad.

Utviklingssamarbeid, Marbank og ny nasjonal strømkatalog er blant de omtalte satsingene i planen. -Jeg er spesielt fornøyd med at arbeidet med nasjonal strømkatalog tas fram, et arbeid instituttet allerede har startet, sier Nepstad.

Et tiltak i planen er en gjennomgang av forskningsinfrastrukturen både på sjø og land. Et annet er at norske marine forskningsdata skal sikres og gjøres tilgjengelig gjennom Norsk marint datasenter.

-For oss på Havforskningsinstituttet innebærer denne planen nye faglige utfordringer. Den viser også at samfunnet rundt oss har forventninger til at vi skal levere god vitenskap og dele vår kunnskap med omverdenen. Det fokuset handlingsplanen har på styrket samarbeid både nasjonalt og internasjonalt, spesielt i forhold til EU, er i tråd med vår strategi, understreker Nepstad.
 

Les rapporten

Marint kunnskapsløft