Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 26.09.2013
Anemoner, mosdyr og filigranmakk.

MAREANO sitt høst-tokt er i gang

Søndag 22. september la "G.O. Sars" fra kai i Kristiansund for å gjennomføre MAREANOs høst-tokt. Fram til 11. oktober skal flere områder utenfor Møre og Trøndelag kartlegges med undervannsvideo og ulike redskap for innsamling av bunnprøver.

Publisert: 25.09.2013
Sjotre og blomkalkoraller pa grus av Lophelia

Koraller og isfjellpløyespor i fokus

Nye resultater fra områdene som er kartlagt i Barentshavet og Norskehavet kommer i fokus på MAREANO sin Brukerkonferanse 1. november.

Publisert: 24.09.2013
Odd Nakken hedra av ICES

Odd Nakken heidra av ICES

Havforskingsinstituttet sin tidlegare direktør, Odd Nakken, fekk måndag tildelt den prestisjetunge prisen Outstanding Achievement Award i ICES (Det internasjonale råd for havforsking). Det er den høgaste prisen en forskar kan få for bidrag til arbeidet i denne sentrale organisasjonen.

Publisert: 24.09.2013 - Oppdatert: 25.09.2013
Is i Barentshavet

Påviser naturlige variasjoner i Arktis

En ny studie viser at det er helt normalt at det enkelte år, blir mer is i Arktis, men trenden forblir den samme.
 
Publisert: 24.09.2013
Sild-0gr.jpg

Mer sildeyngel i Barentshavet

Høstens økosystemtokt i Barentshavet nærmer seg slutten. Foreløpige observasjoner tyder at det er mer årsyngel av sild i Barentshavet enn på mange år, skriver havforsker Elena Eriksen i denne oppsummeringa.

Publisert: 24.09.2013 - Oppdatert: 26.09.2013
Lakselus

Nye resultat endra lakselusa sin livssyklus

Nye resultat viser at lakselus har sju ulike larvestadium før han utviklar seg til eit vakse individ. Tidlegare har ein meint at det var ni. Sidan lusa skiftar skal mellom kvart stadium, har han også færre skalskifte enn det ein tidlegare har trudd, noko som kan vere viktig kunnskap i kampen mot lakselus på oppdrettsfisk.

Publisert: 23.09.2013
Krabbestudie

Fanga interessa med krabbar, kval og hummar

Fredag og laurdag var det forskingsdagar over heile landet. Havforskingsinstituttet var representert på Festplassen i Bergen, på Strandtorget i Tromsø, i Kristiansand og i Grimstad.  

Publisert: 20.09.2013 - Oppdatert: 23.09.2013
Modell av dobbeltrål

Tråldemonstrasjoner i strømningstanken

Den årlige samlingen til Senter for miljøvennlig fangstteknologi, CRISP, ble denne gang arrangert i Hirtshals i Danmark. Der driver SINTEF en strømningstank som gav anledning til å demonstrere hvordan modeller av tråler og nå også snurpenot fungerer under fiske. 
Publisert: 20.09.2013
Medusehode i strøm

Erfaringer fra MAREANO er internasjonalt etterspurt

I Europa betraktes MAREANO som et lysende eksempel på grundig kartlegging som kan levere den informasjonen som forvaltningen trenger for å oppnå en sikker bærekraftig bruk av marine ressurser uten tap av funksjonalitet og biologisk mangfold.

Publisert: 19.09.2013
Polhavet_RI_2013CROP.jpg

Bytter strømrigger i Polhavet

Åtte strømrigger som Framsenteret og Havforskningsinstituttet satte ut i Polhavet i fjor skal byttes ut i høst. De måler fysiske, kjemiske og biologiske parametre i det innstrømmende atlanterhavsvannet. 
Publisert: 18.09.2013
Makrellyngel_Dima_nett.jpg

Fant makrellyngel lenger øst enn før

I år er det observert makrellyngel lenger øst i Barentshavet enn noen gang tidligere. Under årets økosystemtokt er det også observert mer makrellyngel enn på lenge, skriver havforsker Elena Eriksen i denne toktdagboka.

Publisert: 17.09.2013 - Oppdatert: 18.09.2013
Kim Halvorsen

Hummer og leppefisk i Forsker grand prix

Forskningsdagene 2013: To doktorgradsstudenter med daglig tilholdssted på Forskningsstasjonen Flødevigen skal delta i "Forsker grand prix" den 26. september i Telemark. Her testes studene i sine fagfelt med et veldig tidspress over seg. I første runde har de kun fire minutter til disposisjon og evnen til god formidlingsevne er høyt vektlagt.

Publisert: 17.09.2013 - Oppdatert: 18.09.2013
Grønngylt

Innvandret da havet krympet

Etter siste istid for rundt 10 000 år siden var deler av Nordsjøen tørt land (Doggerland). Ved at havet krympet, ble det mye kortere fra kyst til kyst. En ny vitenskapelig publikasjon peker på at dette åpnet trolig et «vindu» for enkelte arter av kystfisk til å flytte nordover. Avstanden mellom den nordlige delen av Storbritannia og Norge var i denne perioden mye kortere og havbunnen hadde både riktig dybde og riktige bunnforhold, nemlig hardbunn.

Publisert: 16.09.2013
Tral_pa_veg_inn_fra_3._dekk_nett.jpg

Må ta mer hensyn til usikkerhet

– Vi havforskere må ta mer hensyn til usikkerhet når vi skal gi kvoteråd, sier lederen for Havforskningsinstituttets Barentshavprogram, Knut Sunnanå.
Pinro-direktør Jurij Lepesevitsj sier klimaendringene er med på å øke usikkerheten.

Publisert: 12.09.2013
Gronlandssel_m._unge_lite.jpg

Sel på tynn is i Vesterisen

Grønlandsselbestanden i Vesterisen ser ut til å ha stagnert, til tross for at fangsten er redusert. Det kan tyde på at bestanden har nådd det punktet som økosystemet kan bære. Klappmyssbestanden er fortsatt på et lavt nivå. Mindre is kan også være en av årsakene til at det er lite klappmyss og at grønlandsselbestanden har stagnert.

Publisert: 11.09.2013
Seismikkfartøy

Føre-var-råd om seismikk

Havforskningsinstituttet gir årlig flere hundre høringsuttalelser til seismikksøknader. Instituttets føre-var-tilnærming er å fraråde seismisk aktivitet i aktive gyteområder og i konsentrerte gytevandringsruter. 
Publisert: 11.09.2013 - Oppdatert: 18.09.2013
Lise Doksæter Sivle

Klar til duell i Egget

Forskningsdagene 2013: Lise Doksæter Sivle er opptatt av å få forskinga ut og fram. Ho har avansert frå forskar grand prix til forskarduellen.

Publisert: 09.09.2013
Dykker i Porsangerfjorden

Kalk skal redde Porsangerfjorden

Norgeshistoriens største tareskogeksperiment settes nå i gang ved Havforskningsinstituttets feltstasjon Holmfjord i Porsangerfjorden. Bakgrunnen er at store bestander av kråkeboller siden 1970-tallet har herjet kysten av Nord-Norge og spist opp betydelige deler av tareskogen. Området som nå skal kalkes er på 800 000 m2. Det tilsvarer nesten 120 fotballbaner.

Publisert: 06.09.2013
Pennatula

Flere sårbare sjøfjær

To nye områder med store tettheter med sjøfjær er dokumentert i Barentshavet nær kysten av Finnmark. Når videoene er analysert, vil det bli klart om tetthetene er så høye at ett eller begge områdene blir definert som sårbare etter den internasjonale OSPAR-konvensjonen. Områdene ble video-dokumentert på toktet som ble avsluttet i august.

Publisert: 03.09.2013
Laks

Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen

For første gang har forskere klart å tallfeste i hvor stor grad oppdrettslaks over tid har krysset seg med villaks i norske elver. Dette gir grunnlag for å revurdere tilstanden når det gjelder påvirkningen rømt oppdrettslaks har på villaksen i elvene.

Publisert: 03.09.2013
Broen på "G.O. Sars"

Forsvaret hindrer milliardvekst

Kronikk i Aftenposten 03.09: Det har de siste årene vært en sterkt økende etterspørsel fra en rekke aktører etter dybdedata til ikke-navigasjonsformål. Det er Kartverket som har nasjonalt forvaltningsansvar for dybdedata i norske kyst- og havområder. Slike data er primært samlet inn for å lage offisielle sjøkart.

Publisert: 05.09.2013
Hval

Solid satsing på marin kunnskap

-Dette er inspirerende og utfordrende, sier administrerende direktør Tore Nepstad etter å ha lest igjennom Regjeringens handlingsplan for et marint kunnskapsløft.