Hopp til hovedteksten
Makrellvideo
Makrell på vei inn i trålen.
Utskriftsvennlig versjon

Skal det fiskes mer eller mindre makrell?

I Norskehavet lever tre av verdens største fiskebestander, makrell, sild og kolmule. Råd for hvor mye som kan fiskes av disse bestandene i 2014 presenteres torsdag 3. oktober klokken 13.

I år knytter det seg ekstra spenning til kvoterådet for makrellen, som er historisk; både i størrelse og utbredelse. I tillegg har Norskehavet vært gjenstand for mye debatt på grunn av den spente matsituasjonen i havområdet: Parallelt med fremveksten av store mengder makrell og tidvis også sild og kolmule, har dyreplanktonmengden gått ned. Denne trenden er nå i ferd med å snu, viser nye tall fra Havforskingsinstituttet.

Kvoterådene for neste års fiske på makrell, nvg-sild, kolmule og taggmakrell blir presentert torsdag 3. oktober kl. 13 på Havforskningsinstituttet i Bergen. (Nordnesgaten 50) Det blir også gitt en statusoppdatering på Norskehavet med ferske data fra sommerens forskningstokt.

Kvoterådene legges ut på nett klokken 12 (Se: www.imr.no).   Pressekonferansen vil bli overført på nett. Lenke til webcast legges ut sammen med kvoterådene torsdag klokken 12.

Forskere fra Havforskningsinstituttet vil være til stede og svare på spørsmål om kvoterådene og situasjonen ellers i Norskehavet. 

Torsdag 3. oktober kl. 13-14
Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, Bergen

 

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild

Fakta om kolmule

Latinsk navn: Micromesistius poutassou
Andre norske navn: Blågunnar, blåhvitting, kolkjeft
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 50 cm og 800 g
Levetid: Opptil 20 år, men sjelden over 10 år
Leveområde: Hele Nord-Atlanteren fra Svalbard til Marokko samt Middelhavet
Hovedgyteområde: Vest for De britiske øyer
Gytetidspunkt: Februar–april
Føde: Spiser krill, amfipoder og småfisk
Særtrekk: Har fått navnet kolmule fordi munnhulen og gjellehulene er svarte

Kolmule

Fakta:

I fjor gikk makrellrådet ned med nærmere 100 000 tonn fra 639 000 tonn til 542 000 tonn. Silderådet sank fra 833 000 tonn til 613 000 tonn. Lyspunktet var den vesle torskefisken kolmule, hvor rådet nesten ble doblet: fra 391 000 tonn til 643 000 tonn.

• Norsk fangstverdi på makrell, kolmule og nvg-sild utgjør ca 6 milliarder kroner årlig.
• Kyststatene har ikke klart å komme til enighet om makrellkvoten de siste fire årene, og det reelle fisket har vært langt større enn de foreslåtte kvotene.
• Det er ICES, det internasjonale rådet for havforskning, som gir kvoterådene på de store pelagiske bestandene.