Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 26.03.2013 - Oppdatert: 02.05.2013
Skreitokt2013-1_nett.jpg

Fant rekordmye skrei

Årets skreitokt har gitt de høyeste registreringene som noen gang er observert.
– Resultatene ser ut til å være i tråd med forventningene vi hadde ut fra bestandsberegningene fra i fjor vår, sier toktleder Erik Berg.

Publisert: 18.03.2013 - Oppdatert: 19.03.2013
Havforskningsrapporten 2013

Havforskningsrapporten 2013

Resultater fra de første marine verneområdene på Sørlandet, betydningen av klimaendringer og økt etterspørsel etter naturressurser i Polhavet, og effekter av rømt oppdrettslaks på villfisk er blant temaene i årets Havforskningsrapport.

Publisert: 18.03.2013 - Oppdatert: 17.01.2017
Vesterålen

Hovedåre for norsk fiskerekruttering (KILO-rapporten)

Havforskningsinstituttet har fremskaffet kunnskap om viktigheten av områdene i og rundt Lofoten–Vesterålen som gyte-, transitt og oppvekstområde for ulike fiskebestander.  Denne kunnskapsinnhentingen er samlet i en rapport der det er lagt vekt på å få frem de store variasjonene som finner sted i tid og rom – samt den betydningen drift av egg, larver og yngel gjennom dette området har for økosystemenes produktivitet.

Publisert: 18.03.2013
Laks

Få funn av sjukdomsframkallande virus på vill laksefisk

Resultat frå undersøkingar som Havforskingsinstituttet og Veterinærinstituttet har gjort på vill laksefisk,  viser få funn av sjukdomsframkallande virus som er vanlege på oppdrettsfisk. Undersøkingane er gjort på oppdrag for Mattilsynet som ein del av overvakingsprogrammet for sjukdom på vill laksefisk.

Publisert: 18.03.2013
Johan Hjort

Siste nytt fra havet

70 % av all fisk som fanges i Norskehavet og Barentshavet lever i Lofoten – Vesterålen som egg, yngel eller larve. På mini-seminaret "Siste nytt fra havet" får du bl.a. presentert resultatene av Havforskningsinstituttets kunnskapsinnhenting fra dette området. Seminaret finner sted i Oslo 19. mars.

Publisert: 15.03.2013 - Oppdatert: 18.03.2013
Undertegner_protokoll_Murmansk_140313_nett.jpg

Fornya norsk-russisk havforskingsavtale

Havforskingsinstituttet og Pinro har fornya den norsk-russiske havforskingsavtalen. Denne veka har norske og russiske havforskarar hatt møte i Murmansk og planlagt korleis dei skal samarbeide i året som kjem.

Publisert: 13.03.2013
Ny "Dr. Fridtjof Nansen”

Skipsdesignerkontrakt for prosjektering av ”Ny Dr. Fridtjof Nansen”

Havforskningsinstituttet har inngått en kontrakt med Skipsteknisk AS i Ålesund om design og prosjektering av et nytt forskningsfartøy til erstatning for eksisterende ”Dr. Fridtjof Nansen”

Publisert: 07.03.2013
Stim med sild.jpg

Skremmer stillegåande fartøy fisken?

For å hindra at fisken vert skremt vekk av motorstøy før dei rekk å mengdemåla han, byrja havforskarane med støysvake fartøy på 1990-talet. No viser det seg at fartøystøy åleine ikkje kan forklara kvifor fisken vik unna; truleg gjer fisken ei «risikovurdering» før han bestemmer seg for om det er vits i å stikka eller ikkje. 

Publisert: 01.03.2013 - Oppdatert: 04.03.2013
Torsk

Skrei og kysttorsk

Kronikk i Sunnmørsposten 01.03.13. De fire siste årene har det blitt tatt omfattende prøver av gytemoden torsk i Hessafjorden. Fisken har vært på veg til og fra Borgundfjorden, og det er Fiskeridirektoratets regionkontor i Ålesund som tar prøvene. Prøvetakinga fortsetter i år.

Publisert: 01.03.2013
Korund5.jpg

Fisk for utvikling?

Den 8. februar oppnådde man enighet om en global avtale om flaggstatsansvar.  Avtalen, som er forhandlet frem i regi av FN sin matvareorganisasjon, FAO, er den foreløpig siste i en etterhvert lang liste av internasjonale avtaler om fiskeriforvaltning. Utfordringen nå er å få omsatt avtalene i praktisk handling.