Hopp til hovedteksten
Skreitokt2013-1_nett.jpg
Harald Senneset måler lengde, veier, tar ut otolitter (øresteiner) for senere aldersbestemmelse, bestemmer kjønn og stadium på torsk.
Foto: Hannes Höffle
Utskriftsvennlig versjon

Fant rekordmye skrei

Årets skreitokt har gitt de høyeste registreringene som noen gang er observert.
– Resultatene ser ut til å være i tråd med forventningene vi hadde ut fra bestandsberegningene fra i fjor vår, sier toktleder Erik Berg.

”Johan Hjort” la ut på skreitoktet den 15. mars, og det starta på Malangsgrunnen utenfor Troms. Båten har dekka yttersida av Senja, Vesterålen og Lofoten, samt innersida av Lofoten.

Tettest ved Røst

– I nord sto torsken langt ute på bankene med kun enkelte spredte registreringer på de tradisjonelle skreifeltene nær land i området Kvaløya – Andenes, sier Berg.

Det blei også observert store mengder torsk på de ytre bankområdene fra Vesterålen til Røstbanken, samt ei ”stripe” torsk nær kysten i Vesterålen og videre i området fra Lofotodden til Røst.

– Nok en gang var det ved Røst vi registrerte de tetteste forekomstene av skrei, både på innersida og på yttersida, sier Berg.

Skreitokt2013-2_nett.jpg

Bilde fra ekkoloddskjermen. Utrolig tett ren torskeregistrering fra innsiden av Røst.

Foto: Erik Berg

Ei uke tidligere

Havforskeren forteller også at området på innersida fra Lofotodden og inn til Kanstadfjorden ble dekket en uke tidligere enn i fjor.

– Dette kan ha medvirket til at vi observerte en god del mindre skrei på denne strekninga enn i fjor, sier Berg og legger til at det er mulig at mer fisk vil sige inn i løpet av påskeuka, men at det begynner å bli ganske seint i sesongen for dette.

I godt hold

Åtte- og niåringene dominerer både i antall og biomasse og utgjør over 2/3 av gytebestanden.

– Mange av niåringene er inne og gyter for tredje gang i år. Det ser ut til at mellom 60 og 70 prosent av gyterne er flergangsgytere og det er nokså unikt, sier Berg.
Torsken ser også ut til å være i godt hold.

– Fisken som tilhører de sterkeste årsklassene er litt kortere enn tidligere, men godt innenfor det normale. Kortere fisk i forhold til alderen, spesielt for niåringene, er også en konsekvens av at relativt flere nå er flergangsgytere. De som gyter for tredje gang har vært gjennom totalt nesten ett år med gytevandring og tre ganger oppbygging av rogn og melke. Slik oppbygging tar av den energien som ellers ville gått med til vekst i form av lengde, sier Berg.

Han legger til at mengden lever i forhold til rundt vekt er en god indikator for mattilbudet.
– Leverindeksen er noe høyere i år enn for gjennomsnittet for perioden 2001-2012, avslutter Berg.

Skreitokt2013-3_nett.jpg

Hildegunn Mjanger (t. h.) og Lisbet Solbakken med toktets største torsk på 29 kilo. Den ble tatt  ved Røst.

Foto: Magnar Mjanger