Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 31.05.2013 - Oppdatert: 05.06.2013

Isgående "Kronprins Haakon"

Om et par år får Norge et isgående forsknignsfartøy. Nå er det bestemt at båten skal hete "Kronprins Haakon".

Publisert: 31.05.2013
G.O. Sars

Blant verdens mest avanserte forskningsfartøy

Videotoktdagbok: Håver, tråler, tauefarkoster, laboratoriearbeid og forsøk. På Transatlantisk forskningstokt skjer alt om bord på forskningsfartøyet ”G.O Sars”. Ti år gammel er båten fortsatt blant verdens mest avanserte forskningsfartøy. 
 
Publisert: 30.05.2013
Isfjell

Forskningsstasjoner mellom isfjell

Solen stod opp i dag tidlig og lyste opp det ene isfjellet etter det andre. Skjønt isfjell, og isfjell. Eksperten nøler med å kalle isbitene for isfjell. Men de lyser også opp på radarskjermen på broen, og styrmennene passer godt på at vi ikke kommer for nære.

Publisert: 30.05.2013 - Oppdatert: 03.06.2013
Haustsmolt

Haustsmolt betre for villaksen

Nye resultat viser at haustsmolt har svært dårleg overleving i havet og dermed ikkje får sjansen til å vekse opp og gyte i elvane saman med villaksen. Dermed kan det sjå ut som om haustsmolt som rømer frå oppdrettsanlegg er ein mindre risiko for villaks enn rømt vårsmolt.

Publisert: 29.05.2013
Webjørn Melle

Vel halvveis i toktet

Videotoktdagbok: Webjørn Melle oppsummerer toktet så langt.  

Publisert: 28.05.2013
Mocness settes ut fra miljøhangaren på G.O. Sars

Håvtrekk med Mocness

Videotoktdagbok: Mocness er en håv med ni nett som kan åpnes og lukkes fra båten på forskjellige dyp. Den brukes til å samle inn plankton.

Publisert: 28.05.2013
sildestim

Sonarobservasjonar av dynamisk åtferd i sildestimar

Ny doktorgrad: Arne Johannes Holmin disputerer fredag 31. mai 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: «Analysis of multi-beam sonar echos of herring schools by means of simulation». Holmin har utvikla ein simuleringsmodell for MS70-sonaren på "G.O. Sars"

Publisert: 27.05.2013
Lofoten

Verdens mest sårbare fødestue og barnehage?

Kronikk i NRK Ytring 23.mai 2013. Den nye havforskningen fjerner all tvil om at Lofoten og Vesterålen er usedvanlig sårbart for oljeutslipp. Og 70 prosent av fiskeressursene våre kommer derfra. Er det verdt risikoen?  

Publisert: 27.05.2013
Fangstanalyse

Gyteforsøk på raudåte

Toktdagbok: Levende, gyteklare hunnraudåter puttes på flasker. 24 timer senere undersøkes hvor mange egg de har gytt.

Publisert: 25.05.2013
Farvel til Grønland

Avgang fra Nuuk på Grønland

Toktdagbok: Seint i går kveld la ”G.O. Sars” fra kai fra Nuuk på Grønland og begynte på andre halvdel av Euro-Basin-toktet som dekker fire havområder mellom Europa og Amerika.

Publisert: 23.05.2013
3 år gammel tobis.

Anbefaler ingen endring i tobiskvoten

Det er ikke tilrådelig å øke kvoten for fiske av tobis i norsk økonomisk sone i 2013. Sammenlignet med i fjor er bestandsstørrelsen betydelig redusert, i tillegg har alle årsklassene etter 2009 vært svake.

Publisert: 13.05.2013
Heikki Holmaas

Fiskerifaglig Forum fikk besøk av minister

Utviklingsminister Heikki Holmås deltok i formiddag på Fiskerifaglig Forum sitt seminar "Fisk for matsikkerhet og utvikling" i Oslo. Ministeren holdt et halvtimes innlegg om regjeringens nye strategi "Matsikkerhet i et klimaperspektiv". Holmås snakket da særlig om viktigheten av å få til lokalt eierskap i bistandsprosjektene i utviklingsland.

Publisert: 07.05.2013
EirikGronningsaeter_WildNature_23_lite.jpg

Slutt på ungefangsten

Det ser nå ut til å være slutt på ungefangsten for i år. Vi har operert i stredet ganske lenge, men er nå flyttet mot nordøst for å prøve å finne noe gammelhund (moden sel), skriver Kathrine Ryeng i denne korte rapporten.

Publisert: 06.05.2013
fra_Bjornar_Isaksen2.JPG

Ny rapport viser omfattende havforsuring

En ny utredning om havforsuring i Arktis presenteres 6. mai 2013 under konferansen AMAP International Conference on Arctic Ocean Acidification i Bergen. Utredningen viser at verdenshavene blir surere. De siste 200 årene har gjennomsnittlig surhet i havoverflaten økt med omkring 30 prosent på verdensbasis, og Arktis er spesielt utsatt.

Publisert: 03.05.2013 - Oppdatert: 06.05.2013
Lakselus

Overvaking av lakselus 2013

Årets overvaking av lakselus på ville bestandar av laks, sjøaure og sjørøye er no i startfasa og blir trappa gradvis opp utover våren. Langs Vestlandet og Midt-Noreg er feltarbeidet i gang, i Nord-Noreg startar det noko seinare på grunn av lågare sjøtemperatur og dermed mindre lus. Feltarbeidet vert avslutta i august/september.

Publisert: 02.05.2013 - Oppdatert: 03.05.2013
Koraller

MAREANO-tokt i 2013

Hele seks fartøy skal delta på MAREANO-tokt i 2013. I Norskehavet skal det blant annet kartlegges ved eggakanten (der sokkelen går ned i dyphavet), her varierer dybden fra 200 meter til om lag 1000 meter. I Barentshavet skal den norske delen av det tidligere omstridte området langs grensen mot Russland på 200-300 meters dyp undersøkes.