Hopp til hovedteksten
Uttesting
Fra video av uttesting av systemet. 
Utskriftsvennlig versjon

Tester ut fangstbegrensningssystem

I fjor høst ble det utviklet et enkelt og rimelig system som gjør det mulig for trålskipper å forhåndsbestemme størrelsen på trålfangsten. Systemet, som består av et hull i trålen, en gummimatte og et fiskelås, skal testes ut på seks trålere. 
I fjor høst ble det utviklet et enkelt og rimelig system som gjør det mulig for trålskipper å forhåndsbestemme størrelsen på trålfangsten. Systemet, som består av et hull i trålen, en gummimatte og et fiskelås, skal testes ut på seks trålere. 
 
Fiskeridirektoratet har gitt grønt lys til at seks båter kan teste ut innretningen fra 1. august og ut året. Fangstbegrensingssystemet er utviklet i regi av senter for miljøvennlig fangstteknologi, CRISP. CRISP er at av Forskningsrådets sentre for forskningsdrivet innovasjon (SFI). 
 
Det er ved å endre på plasseringen av fangstutslippet, at størrelsen på fangsten kan reguleres. Når trålposen er fylt opp til utslippshullet vil fisk som deretter kommer inn i trålen slippe skånsom ut gjennom hullet i trålen. (Se video) 
 

 
- Vi har testet ut systemet på to tokt, og ser at det på en enkel og effektiv måte gir trålerskipperne mulighetene til bestemme på forhånd hvor stor fangst de vil ha. På den måten kan fangsten tilpasses produksjonskapasiteten om bord og dermed være med på sikre god kvalitet på produktene, sier CRISP-forsker Arill Engås. 
 
Men det er fortsatt et stykke igjen før trålerflåten kan ta dette i bruk i ordinær virksomhet. Uttestingen gjøres for å høste erfaringer med fangstbegrensningssystemet i kommersielt fiske og for å se om det er nødvendig med endringer.