Hopp til hovedteksten
Korallrev på Skjoldryggen
Korallrevene er hjemsted for et stort antall arter fra mange dyregrupper. Mer en 600 arter er dokumentert fra korallrev langs Norskekysten. Her ser vi en svamp og en hydroidebusk med amfipoder som sitter på den gule svampen Aplysilla, på et av korallrevene på Skjoldryggen.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Korallrev på Skjoldryggen

Første del av toktet ble avsluttet i Kristiansund 19. juni. Da var halvparten av stasjonene på Skjoldryggen undersøkt, det vil si 30 stasjoner hvorav sju var fullstasjoner/prøvetakingsstasjoner. Vi har sett rester av korallskjellett på flere lokaliteter, da har vi sannsynligvis passert i utkanten av et rev med videoriggen som brukes til kartleggingen.

At det er mange korallrev på Skjoldryggen er kjent fra fiskere som har trålt eller fisket med line i området. En del informasjon om lokaliteter med korallrev har også kommet fra tidligere opprydding av tapte garn i regi av Fiskeridirektoratet. Slike garn kan fange fisk i årevis etter at de er mistet. Forekomster av korall ble notert og rapportert.
 
På den 22. stasjonen på dette toktet kom vi endelig over et god utviklet revområde med flere langstrakte rev side om side. Disse revene har store likheter med andre langstrakte korallrev som man finner i Hola, på Trænarevet (Trænahola) og på flere områder på sokkelen hvor oljeindustrien har kartlagt planlagte rørledningstraséer og utbygging av gass og oljefelt.
 

Les mer og se flere bilder.

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Koraller