Hopp til hovedteksten
Eros
Eros
Foto: MereteKvalsund
Utskriftsvennlig versjon

Fant mindre makrellegg enn vanlig

Portugal, Spania, Irland, Skottland, Nederland, Tyskland, Færøyene, Island og Norge samarbeider hvert tredje år for å kartlegge eggproduksjonen til makrellen i Nord-Atlanteren. Den norske delen av undersøkelsen fant langt mindre egg enn vanlig. 
- Den lave eggproduksjonen kan skyldes den lave temperaturen, sier toktleder Svein Iversen. 
Temperaturen på gytefeltet var nemlig 1,5 til 2 grader Celcius lavere i år enn tidligere år.
 
Iversen venter fortsatt på resultatene fra de andre deltakende nasjonene. Han regner med at det vil gi en bedre innsikt i den lave produksjonen som ble observert.

Tre gyteområder

Iversen var toktleder for den norske innsatsen som i år ble utført med fiskebåten ”Eros”. Den var leid inn for oppdraget og hadde sju forskere og teknikere fra Havforskningen samt en irsk observatør med på tokt. 
 
Makrellen har tre gyteområder; Nordsjøen, utenfor Portugal, Spania og sørlige delen av Biscaya (sørlig område) og nordlige delen av Biscaya, vest av Irland, Storbritannia og nordover mot Færøyene og Island (vestlig område). 
 
Makrellegg

Makrellegg.

Foto: Merete Kvalsund
 
Egentlig burde alle områdene undersøkes samme året, men det krever en for stor innsats. Derfor dekkes de sørlige og vestlige områdene et år – som i år - og Nordsjøen det påfølgende året. 

310 toktdøgn

Den store internasjonale toktinnsatsen strekker seg over et halvt år og har som mål å dekke områdene seks ganger. Det brukes til sammen 310 fartøydøgn på oppgaven.
 
- Vi deltok med ”Eros” i deler av den fjerde dekningen og dekket området vest av Skottland og Irland. Dette er vanligvis området med størst gyteaktivitet og vanligvis observeres også den største eggproduksjonen i mai/juni, sier Iversen.
 
Resultatene fra undersøkelsene skal legges fram for Det internasjonale råd for havforskning (ICES) sin arbeidsgruppe som behandler makrell i månedsskiftet august – september. Resultatene går inn som en del av datagrunnlaget for neste års kvoteråd.

Gulf

Planktonsampleren Gulf.

Foto: Svein Iversen

Endret gyteområde?

Eggene samles med en planktonsampler som slepes i varierede dyp fra overflaten og ned til 200 meter. Eggene sorteres, arts- og stadiebestemmes ombord. Bare de yngste eggene benyttes til å beregne eggproduksjonen. Makrellen er en porsjonsgyter som vanligvis gyter i øvre vannlag. Eggene måler 1-1,5 mm i diameter og inneholder en oljedråpe. Klekketiden er temperaturavhengig, og ved 12oC klekkes de på seks dager og da måler larvene 3,5 millimeter.
Men det er ikke bare den lave temperaturen og seine våren som kan være forklaringen. 
– Vi har sett store endringer i vandringsmønsteret og fordeling av makrell de siste årene, så det er også mulig at også gyteområdet har endret seg. Den lave produksjonen kan også skyldes at fekunditeten(antall egg hver hunnfisk gyter) er lavere enn vanlig. Når alle resultatene fra årets undersøkelser er klar, vil vi sannsynligvis ha en sikrere forklaring på den lave produksjonen vi observerte, sier Iversen.
 
Forskeren ser også frem til å se resultatene fra de pelagiske undersøkelsene i Norskehavet i juli. Allerede nå er det et godt makrellfiske i Nordland. Instituttet får prøver fra dette fisket som vil gi viktig informasjon om modning og vekst. 
 
Toktene dekker også taggmakrellens gyteområde og gir derfor taggmakrellens eggproduksjon som brukes av ICES i bestandsberegningen.  Iversen fant også lave eggmengder av taggmakrell, men det er mer normalt siden hovedgytingen vanligvis foregår sør for det området vi dekket.

 

Fakta om makrell

Latinsk navn: Scomber scombrus
Andre navn: Pir (ung makrell)
Gyteområde: Sentralt i Nordsjøen og Skagerrak (mai–juli), vest av Irland og De britiske øyer (mars–juli), i Norskehavet (mai–juli), og i spanske og portugisiske farvann (januar–mai)
Oppvekstområde: Nordsjøen, vest av De britiske øyer og Portugal. Norskekysten har blitt et viktig oppvekstområde for makrellen i 2016 og 2017
Maks størrelse: 65 cm og 3,5 kg, vanligvis < 1 kg 
Levetid: Sjelden over 25 år
Føde: Dyreplankton, krill, amfipoder, fiskelarver og småfisk

Makrell