Hopp til hovedteksten
Reke_og_korall1.jpg
Reker, koraller og mange andre dyr i havet har skall som bygges av kalk, og havforsuring fører til at artene er sårbar for havforsuring.
Foto: Havforskningsinstituttet/Mareano
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet surest i nord

– Barentshavet er surest i nord, det vil si i områdene ved Svalbard og langs polarfronten, sier havforsker Melissa Chierici. Hun har leda  arbeidet med å overvåke havforsuring i norske farvann.

I dag la gruppa fram rapporten sin, og Chierici sier det ikke er uventa at havet er surest i nord, fordi kaldt hav er mer følsomt for forsuring enn de litt varmere havområdene lenger sør. En annen rapport viser at Norskehavet forsures raskere enn andre hav, skriver Klima- og forurensingsdirektoratet på sine nettsider.

Havforsuring

En tredjedel av karbondioksidmengdene som vi slipper ut i atmosfæren, har til nå blitt løst i havet.

Havet har derfor vært sett på som en pumpe som drenerer atmosfæren for CO2 og dermed forsinker global oppvarming.

Etter hvert som mengden CO2 øker, minsker havets evne til å ta opp CO2. Dette medfører at økte CO2-utslipp til atmosfæren får enda større innvirkning på jordas klimasystem.

Effektene av havforsuring har så vidt begynt å melde seg. Til å begynne med løses CO2 i overflaten og pH-verdien synker der. Deretter forplanter det seg nedover. Denne prosessen tar lang tid. Derfor kommer pH-verdien i havet til å fortsette å synke i mange tiår fremover.

Forsuringen gjør at kalk blir lettere oppløselig. Mange dyr i havet er avhengige av kalk, og de får problem når skall og skjelett ikke lenger fungerer optimalt.

 

Havforsuring

Barentshavet

Arktiske havområder, som Barentshavet er spesielt utsatt for forsuring. Årsaken er blant annet at CO2 lettere løses opp i kaldt vann og at polart vann naturlig har lave karbonatinnhold og dermed har større kapasitet til å ta opp mer CO2. Internasjonalt og nasjonalt har det foregått en kraftig vekst innen forskning på biologiske effekter av havforsuring siden forrige faggrunnlag i 2009.

Les mer i Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017

 

Norskehavet

Overvåking av havforsuring i Norskehavet viser at pH og karboninnhold varierer betydelig mellom steder og over tid. Analyse av historiske data tyder på at forsuringen skjer raskere i deler av Norskehavet enn gjennomsnittet globalt. Analysen viser at pH i deler av Norskehavet har sunket med 0,13 pH-enheter i løpet av ca. 30 år.

Les mer i Status for miljøet i Norskehavet – rapport fra Overvåkingsgruppen 2016

Havforsuring