Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 31.07.2013 - Oppdatert: 01.08.2013
Bilde7a_sol.JPG

På forskningstokt i vesterled

Oseanograf Vidar S. Lien har vært på forskningstokt i Islandshavet med norske og internasjonale kollegaer. Her forteller han om toktet og de oseanografiske metodene og utstyret som er i bruk. Han deler også litt sagahistorikk, forskningsromantikk og poetiske naturskildringer der han følger i vikingene sin farlei.     

Publisert: 31.07.2013
Torsk som vert sleppt ut

Norsk torsk på utsleppstoppen

I Nord Noreg slepper fisketuristane ut igjen anslagsvis 66 prosent av torskefangsten. Dermed ligg Noreg heilt i tet i Europa; berre i England blir det sleppt ut meir torsk.  

Publisert: 29.07.2013
Makrell og sild

Norsk makrellkartlegging ferdig

Makrellutbredelsen er formidabel. 2010-årsklassen ser ut til å komme inn i den voksne bestanden med stor tyngde i store deler av utbredelsesområdet, noe som tyder på fortsatt sterk makrellrekruttering.

Publisert: 22.07.2013
Rekordhal

Fordeler seg etter størrelse

Fra Vestfjorden og nordover langs kysten av Troms er det stor makrell. Sentralt i Norskehavet er makrellen mindre i gjennomsnitt med betydelige innslag av 2- og 3-åringer, mens den største makrellen står langt mot vest.
Publisert: 18.07.2013
Makrellvideo

Actionkamera avslører rask makrell

Små, rimelige actionkamera som festes på alt fra hjelmer til sykkelstyrer, brukes nå til å lære mer om hvordan makrellen oppfører seg når den blir fanget. Opptak fra tråler viser at makrellen er så rask at den fint kan svømme ut av trålen igjen når farten reduseres og trålen hives opp.
Publisert: 17.07.2013
Storfangst

Makrell over hele linjen

Det kombinerte makrell- og økosystemtoktet har snart pågått i to uker. I mer enn halvparten av trålhalene er det fanget over 500 kilo makrell etter 30 minutters tauing. 

Publisert: 09.07.2013
Tråldører

Makrelltoktet har begynt

De to innleide fiskefartøyene ”Eros” og ”Libas” er i gang med årets kombinerte økosystemtokt og makrelltokt. 
Publisert: 08.07.2013
Johan Hjort

Avslutning av nok et MAREANO tokt

Nok et MAREANO tokt er over - forskerne har gått på land og i dag har F/F Johan Hjort seilt videre på et nytt tokt, med nye forskere på et nytt prosjekt. For oss MAREANO-forskere venter nå mye arbeid på land for å bearbeide de dataene og prøvene vi har samlet inn på toktet, og om en knapp måned skal vi ut på nytt tokt - i de tidligere omstridte områdene av Barentshavet. 

Publisert: 08.07.2013 - Oppdatert: 23.07.2013
Utsetting av bøye

Viser sørlandskysten i sanntid

Utenfor Portør ved Kragerø ble det i juni i år satt ut en bøye som skal overvåke kyststrømmen i Skagerrak.  Bøyen gir viktig informasjon om miljøforhold og strømmer i havet for redningstjenesten og forskningen i tillegg til luft- og vanntemperaturer i sanntid
– Nå kan du sjekke den reelle badetemperaturen før du hopper ut i, sier forsker og leder av prosjektgruppen ved Havforskningsinstituttet, Jon Albretsen.

Publisert: 01.07.2013
Lakseoppdrett

Store laksefjorder virker

I de største nasjonale laksefjordene er det mindre lus på sjøørreten enn i de mindre laksefjordene. Årsaken er blant annet avstanden til nærmeste oppdrettsanlegg.
- Vi har funnet en sammenheng mellom lus på vill sjøørret og daglig produksjon av  lakseluslarver i oppdrettsanlegg som er opp til 30 km fra fangstlokaliteten, sier forsker Pål Arne Bjørn som er ansvarlig for overvåkingen av lakselus på villfisk.