Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Januar

Publisert: 31.01.2013 - Oppdatert: 03.12.2013
Tral_i_havet_nett.jpg

Polhavet – et hav uten fiskeri

Det er usannsynlig at den smeltende isen i Arktis vil føre til store endringer i fiskemønsteret i nord. Torsk og hyse har nådd sin nordligste utbredelse, mens uer, lodde og sild kan vandre inn i Polhavet for å beite fordi de er arter som svømmer fritt i vannsøylen. Det blir neppe noe kommersielt fiske i det sentrale Polhavet på mange, mange år.

Publisert: 30.01.2013
Fiskebat_i_Lofoten._nett.jpg

Fem utfordringer for Arktisk råd

Kronikk i Nordlys, 30.01.2013: Arktisk Råd er en suksess. Viktige spørsmål som klimaendringer og skipsfart er grundig analysert. Nå venter nye og mer grunnleggende utfordringer.

Publisert: 30.01.2013
laks i oppdrett

Vil finne genene som styrer pubertetsalder hos laks

Tidlig kjønnsmodning hos laks kan bli et problem for oppdrettnæringen i fremtiden dersom sjøtemperaturen stiger som følge av klimaendringer. I et nytt prosjekt skal forskere undersøke muligheten for å avle på egenskaper relatert til alder ved kjønnsmodning hos laks slik at avl kan bidra til sein kjønnsmoding dersom det blir høyere vanntemperatur.

Publisert: 29.01.2013
skagoysund_011_nett.jpg

Leie av fartøy

Tilbudsforespørsel: Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy, ca. 15 meter til biologisk prøvetaking av landet fangst fra andre båter ved fiskebruk på kyststrekningen Varanger-Helgeland. Prøvetakingen består av lengdemåling, veiing og uttak av øresteiner (otolitter), genetiske prøver med mer. Arter det blir tatt prøve av er bl.a. torsk, hyse, sei, uer, kveite og blåkveite.

Publisert: 28.01.2013
VHS

Smitte mellom fisk – undersøker flere virus

Flere virus er kjent for å kunne smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk, men hvor stor er denne faren? I prosjektet WildFarmed-prøver man å belyse dette spørsmålet nærmere.

Publisert: 22.01.2013 - Oppdatert: 23.01.2013
Harp_seal_cluster_red.jpg

Slankere sel i Barentshavet

Grønlandsselen har blitt tynnere. Målinger Havforskningsinstituttet har foretatt, viser at spekklaget har blitt betydelig tynnere det sist tiåret. Nå spør vi om den store torskebestanden i Barentshavet har blitt en sterk konkurrent til grønlandsselen.

Publisert: 21.01.2013 - Oppdatert: 25.01.2013
Capture.jpg

Lanserer bok om levendelagring

En ny håndbok viser vei for alle som har planer om å starte opp med levendelagring av torsk/fangstbasert akvakultur.

Last ned:
Publisert: 18.01.2013 - Oppdatert: 12.02.2013
Risikovurdering

Risikovurdering av norsk fiskeoppdrett

Miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett og nye resultater om avlusningsmiddel var i fokus da Havforskningsinstituttet presenterte den oppdaterte risikovurderingen av norsk oppdrettsnæring fredag.

Last ned:
Publisert: 18.01.2013
Laks i oppdrett

Ny risikovurdering av norsk oppdrettsnæring

Smittepress av lakselus og genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks vurderes fremdeles som de mest problematiske risikofaktorene for norsk oppdrettsnæring i rapporten ”Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2012”.  I år er det også inkludert informasjon om fiskevelferd og risiko ved bruk av leppefisk som rensefisk.

Publisert: 18.01.2013
Hummer med skadet klo.

Brysomme flubenzuroner

Spredningen av svevepartikler fra flubenzuroner (diflu- og teflubenzuron) som brukes mot lakselus er større enn tidligere antatt. Det er også funnet rester av kjemikaliene i sedimenter og dyr under et oppdrettsanlegg opp til åtte måneder etter bruk. I laboratorieforsøk er det påvist både økt dødelighet og senskader hos hummeryngel.

Publisert: 18.01.2013
Lakselus

Lusebehandling positiv for laksesmolt

Laksesmolt som blir behandlet med medisin mot lakselus før den settes ut har 1,17 ganger større sannsynlighet for å overleve og bli gjenfanget som voksen laks enn det ubehandlet smolt har. Den behandlete smolten blir gjerne litt større etter ett år i havet enn den som ikke får behandling.

Publisert: 18.01.2013
Fiskefella

Stor variasjon i overleving hos avkom frå rømt laks

Kva skjer med avkomet frå rømt oppdrettslaks? Klarar dei seg like godt i elva som avkom frå villaks? Nye forskingsresultat viser at det er stor variasjon i overlevinga på dette stadiet, mellom anna er den avhengig av om begge foreldra er oppdrettsfisk og kven av foreldra som eventuelt er villfisk, og av eggstorleiken hos rømt og vill laks.

Publisert: 18.01.2013
Hardangerfjorden

Brakklegging tatt av strømmen

Forskere ved Havforskningsinstituttet har nå utarbeidet en modell for spredning av lakselus som viser at strømmene i Hardangerfjorden kan transportere mye lus over store områder på relativt kort tid. Brakklegging av små områder har dermed liten effekt.

Publisert: 11.01.2013
Formidlingsprisen

Nord og sør tok prisen

Det høga nord og det blide Sørland møttest på podiet under Havforskingsinstituttet si årlege fagsamling denne veka. Tore Haug frå Tromsø-avdelinga og Even Moland frå Forskingsstasjon Flødevigen delte formidlingsprisen 2012. 
 

Publisert: 11.01.2013
IsfjellGronnland_Ostkyst_ii_044.wide_large.jpg

USA og Havrettskonvensjonen

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren, 11.01.13.

Havrettskonvensjonen bidrar til en internasjonal orden for havene. Den har derfor nesten universell oppslutning. USA, sammen med en håndfull andre stater (bl.a. Venezuela og Iran), har imidlertid ikke sluttet seg til.

Publisert: 11.01.2013
Tangloppe_bilde.jpg

Tanglopper på utstilling

I et halvt år skal det vises fram tanglopper i Tromsø. Utstillinga baserer seg på havforsker Anne Helene Tandbergs doktorgrad og skal stå på Polarmuseet.

Publisert: 08.01.2013
Europeisk hummer

Marine bevaringsområder virker godt

Selv små områder med nullfiske har god effekt på hummeren; den øker markant både i antall og størrelse. Det samme gjelder for torsken; selv når den ikke får svømme helt i fred for krok og snøre.

Publisert: 07.01.2013
Vingesnegl

Skjellene dør på USAs vestkyst

Kronikk i Bergens Tidende 5. januar: Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt lenge, og den vil fortsette å øke inntil forbruk av fossilt brensel reduseres betydelig, eller andre mildt sagt omfattende tiltak settes i verk på global skala. Dette temaet assosieres vanligvis med effekter på klima, men CO2 spiller også en sentral rolle i kontroll av havets surhetsgrad .

Publisert: 04.01.2013 - Oppdatert: 07.01.2013
Minitrål1

Skyter minitrål ut i nota

Under fiske med not etter pelagiske arter er det ofte ønske om å ta prøve av fangsten i tidlig snurpefase av notkastet. Nå har Havforskningsinstituttet i samarbeid med SINTEF utviklet en metodikk som kan revolusjonere slik prøvetaking; ved hjelp av en minitrål skutt ut i nota med luftkanon.

Publisert: 03.01.2013
egg2.jpg

Knekkjer eggegåta til blåkveita

Forskarar på Havforskingsinstituttet  har funne eigenvekta på eit blåkveiteegg i tettleikskolonne. Det er ikkje gjort tidlegare.