Hopp til hovedteksten
skagoysund_011_nett.jpg
HAVGÅENDE: Referanseflåten har ført til til bedre tillit mellom fiskere og forsker, viser forskning ved Norges Fiskerihøgskole. Flåten består av 17 havgående fartøy, som "Skagøysund" fra Tromsø. (Foto:Asbjørn Borge)
Utskriftsvennlig versjon

Leie av fartøy

Tilbudsforespørsel: Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy, ca. 15 meter til biologisk prøvetaking av landet fangst fra andre båter ved fiskebruk på kyststrekningen Varanger-Helgeland. Prøvetakingen består av lengdemåling, veiing og uttak av øresteiner (otolitter), genetiske prøver med mer. Arter det blir tatt prøve av er bl.a. torsk, hyse, sei, uer, kveite og blåkveite.

Hvis fartøyet er utrustet med egen juksamaskin, kan det bli aktuelt å benytte denne for prøvetaking. Toktene vil starte/avslutte i Tromsø, eller nærmere avtalt havn i Nord-Norge.

Dette er en åpen anbudskonkurranse og mer informasjon finner du på www.doffin.no Søknadsfrist: 8. februar.

Vi søker også etter trålfartøy til vintertokt i Barentshavet og  ringnotfartøy/kystnotfartøy til to forsøkstokt for fangsting og måling av stimer. Dette finner du også mer om på DOFFIN.