Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 23.12.2013
Vjatsjeslav_Zilanov_bredde_nett.jpg

Russland tapar i Arktis?

Kronikk i Nordlys, 23.12.13. USA forsøker å ta leiarskapet i Arktis og får openberr støtte frå Nato-landa Noreg, Danmark og Canada. Russiske fiskarar råkast hardast, hevdar russisk fiskeriveteran.

Publisert: 20.12.2013
Harald Loeng

Harald Loeng – forskingsdirektør havøkologi

Harald Loeng er forskingsdirektør for Havøkologi. I porteføljen hans ligg Barentshavet og Polhavet, Norskehavet og Nordsjøen.

 

Publisert: 20.12.2013
Karin Kroon Boxaspen

Karin Kroon Boxaspen – forskingsdirektør akvakultur og kystøkologi

Karin Kroon Boxaspen er forskingsdirektør for akvakultur og kystøkologi, og har ansvar for programma akvakultur, kystøkosystemer og marine prosessar og menneskeleg påverknad. I tillegg er ho nestleiar på instituttet. 

Publisert: 20.12.2013
Geir Lasse Taranger

Geir Lasse Taranger – forskingsdirektør for akvakultur, miljø og teknolog

Geir Lasse Taranger er forskingsdirektør for akvakultur, miljø og teknologi, og har anssvar for ni forskingsgrupper: dyrevelferd, fangst, bunnsamfunn og kystinteraksjonar, sjukdom og smittespreiing, miljøkjemi, marin økosystemakustikk, oseanografi og klima, populasjonsgenetikk og reproduksjon og utviklingsbiologi.

Publisert: 20.12.2013
Geir Huse

Geir Huse – forskingsdirektør marine økosystem og ressursar

Geir Huse er forskingsdirektør for marine økosystem og ressursar, der han har ansvar for desse ni forskingsgruppene: plankton, økosystemprosessar, pelagisk fisk, djuphavsartar og bruskfisk, sjøpattedyr, fiskeridynamikk, benthiske ressursar og prosessar, botnfisk og Norsk marint datasenter.     

Publisert: 20.12.2013
Reke_Mareano

Har du sett en reke svømme?

På over 2000 meters dyp utenfor Lofoten ble to julerøde små krepsdyr filmet mens de svømmer rundt. Ved første øyekast ser de helt like ut, men dersom du ser nærmere etter kan du se at de svømmer på helt forskjellig måte og at det er to ulike arter.

Publisert: 20.12.2013
Lakselus paa fisk

Bedre for laksesmolten, negativt for sjøørret

Resultatene fra årets overvåking av lakselus tyder på at det i år har vært lavere infeksjonspress langs deler av Vestlandet (Rogaland, Hardanger, Sogn) og Midt-Norge (Trondheimsfjorden) på våren og forsommeren enn det som ble observert i fjor.

Publisert: 18.12.2013 - Oppdatert: 20.12.2013
The team

Siste dagbok fra FF Dr. Fridtjof Nansen

Selv gode ting tar slutt en gang, og nå er Myanmar-toktet med ”Dr. Fridtjof Nansen” over. Vi har vært på sjøen i seks uker, og det har vært et fantastisk tokt på mange måter. Vi har sett et utrolig biologisk mangfold av fisk med flotte farger og bemerkelsesverdige former.

Publisert: 18.12.2013
Tore Furevik

Lederskifte i Bjerknessenteret

Fra årsskiftet tar Tore Furevik over som direktør for Bjerknessenteret. Eystein Jansen som har ledet senteret siden etableringen i 2000, går av etter eget ønske.

Publisert: 16.12.2013 - Oppdatert: 17.12.2013
Bambusflåte

5. dagbok: Tokt i rett tid

Dette er den femte rapporten fra "Dr. Fridtjof Nansen"-toktet i  Myanmar. Denne gangen er det den lokale toktlederen Mya Than Tun som gir en mer detaljert oversikt over fisket og fiskeriforvaltningen i landet.

Publisert: 16.12.2013 - Oppdatert: 17.12.2013
Storfangst

Fiskerinæringen har satt sitt merke på makrellen

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 16. desember 2013: Merking og gjenfangst av makrell med RFID-teknologi – radiofrekvens identifisering – er i rivende utvikling, og målet er en forbedring av bestandsvurderinger, forvaltning og utnyttelse av denne dyrebare ressursen. Æren for den positive utviklingen tilfaller i stor grad fiskerinæringen selv.

Publisert: 16.12.2013
Kart over hornkoraller

Nytt kart over koraller

Ett nytt kartlag som viser fem hornkorall-arter som er funnet i MAREANO-prosjektet sitt kartleggingsområde, er nylig publisert.

Publisert: 16.12.2013
Oppdrettsanlegg

Økt forskning på utslipp fra oppdrett

De neste fem årene skal 34,5 millioner kroner brukes til å finne ut hvor utslipp fra fiskeoppdrett tar veien og hvilke konsekvenser de har. Prosjektet er et såkalt Strategisk initiativ som er finansiert av Forskningsrådet.

Publisert: 13.12.2013
Forde fjord

Enorme mengder gruveslam i Førdefjorden

Kronikk i Bergens Tidende 13. desember 2013: Mange steder er det forbudt å dumpe snø fra bystrøk i fjorden. I Førdefjorden planlegges det utslipp på minst 10.000 tonn gruveslam hver dag i 50 år

Publisert: 13.12.2013
Maling_av_hummer1000.jpg

Verdens verste hummerforvaltning?

Kronikk i Dagbladet 12. desember: Forfatter Henning Røed retter, i sin kronikk i Dagbladet 11. desember, kritikk mot Norges forvaltning av hummerbestanden. Kronikken bygger på boken «Fiskehistorier» der Røed blant annet argumenterer for at Norge har verdens verst forvaltede hummerbestand.

Publisert: 12.12.2013 - Oppdatert: 13.12.2013
Fangst

Betre tider for fisken

Pilene peikar oppover for fleire viktige fiskebestandar i Nordaust-Atlanteren. Det er meir sild, raudspette, kolmule og ikkje minst torsk enn på lenge. Det melder havforskarane i det internasjonale råd for havforsking (ICES).

Publisert: 10.12.2013 - Oppdatert: 11.12.2013
Biotopkart Nordland 6

Biotopkart for Nordland VI

Som en del av bunnkartleggingen i MAREANO-prosjektet er det nå laget et biotopkart for Nordland VI-området utenfor Lofoten. "Biotop" er en kombinasjon av biologisk samfunn og miljøet som karakteriserer dette samfunnet. Resultater fra analyser av video-opptak fra havbunnen er brukt til å identifisere de ulike biologiske samfunnene. Disse ble sammenstilt med dybdedata, terreng og geologiske data for å modellere den generelle fordelingen av biotoper.

Publisert: 11.12.2013
Biotopkart for midtnorsk sokkel basert på videodata

Biotopkart for midtnorsk sokkel basert på videodata

Biotoper er områder med særegne bunndyrsamfunn og likt fysisk miljø. Biotoper for de deler av Norskehavet som MAREANO undersøkte i 2012 er identifisert ved analyser av videoopptak fra havbunnen. Fordelingen av disse er modellert ved hjelp av dybdedata fra flerstråleekkolodd og Olex, terrengvariabler beregnet fra dybdedata, samt sediment- og landskapskart.

Publisert: 10.12.2013 - Oppdatert: 12.12.2013
Korallrev

Døgnvakt på korallrevet

Det kryr av dyr på korallrevet på djupet utanfor Vesterålen: reker, krabbar, sjøstjerner og fisk smett inn og ut mellom korallane på leit etter mat og skjul. Det nye sjøobservatoriet gir eit unikt innblikk i artsmangfaldet som utspelar seg på revet, og måler samstundes temperatur, straum og andre forhold rundt revet.     
 

Publisert: 09.12.2013
Ms-Bui-Thi-Lan-(FAO)

4. dagbok fra Myanmar - mottakelse

Dette er den fjerde rapporten fra "Dr. Fridtjof Nansen"s undersøkelser i Myanmar. Etter tre uker på havet kom vi til Yangon for mannskapsskifte og for å delta i en mottakelse, organisert av FAOs representant i Myanmar. Denne ukens rapport er fra mottakelsen og forfatterne deler her sine erfaringer og tanker om bærekraftige fiskerier med oss. "Nansen" er nå godt i gang på andre etappe, og er på vei sørover langs kysten av Myanmar. 
Publisert: 03.12.2013
Økosystem Barentshavet

Skal forske på samspelet i Barentshavet

Havforskingsinstituttet har fått 21,5 millionar kroner frå Noregs forskingsråd til å forske på samspelet i næringsnettet i Barentshavet.

– Prosjektet vil gi eit betre grunnlag for økosystemtilnærming til forvaltning av dette rike havområdet, seier prosjektleiar Hein Rune Skjoldal.

Publisert: 02.12.2013
 Ny sonar-kalibreringsrigg

Mellom sild, kval og fugl i nord — vellukka målingar på CRISP-tokt

Toktdagbok: Det er ikkje enkelt å vere sild om dagen. Hartvig Kiran sitt dikt "Ei sild og ei til" gir eit fint, men noko gamaldags bilete av korleis det er å vere sild i desse dagar. Men det er andre reiskapar ute no enn enkle sildegarn, som ho før var så redd for at ho kjende blodet fraus.