Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - August

Publisert: 28.08.2013
Jan_H._Sundet_maler_krabbe_nett.jpg

Ber krabbefiskerne overholde stengninga

Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som gjelder i flere finnmarksfjorder fra neste uke.
– På den måten kan vi gi ei sikrere kvoteanbefaling, sier han.

Publisert: 27.08.2013
Trålhal med makrell og sild

Historisk høyt makrellestimat

Etter sommerens økosystemtokt i Norskehavet anslår forskerne en makrellbestand på 8,8 millioner tonn.
– Et historisk høyt estimat for en bestand med historisk stor utbredelse, sier forsker Leif Nøttestad fra Havforskningsinstituttet.    

Publisert: 26.08.2013
Regine_og_Anna_pa_miniokotokt_nett.jpg

Smakebit av økosystemtoktet

Høstens økosystemtokt er i gang. Skoleelevene Regine M. Blickfeldt og Anna Maria Pleym har fått en smakebit av det som foregår under toktet.

Publisert: 21.08.2013 - Oppdatert: 18.09.2013
Ingrid_A_Johnsen.jpg

Følgjer lusa med straumen

Forskningsdagene 2013: Ingrid Askeland Johnsen tar lakselusa til scenen 19. september. Oseanografen er Havforskingsinstituttet sin kandidat til årets forskar grand prix.

Publisert: 20.08.2013 - Oppdatert: 26.08.2013
Makrell og sild

Forsiktig framgang i Norskehavet

Dyreplanktonmengda er sakte på veg opp frå botnnivået i 2009, og nedgangen i sildebestanden er bremsa. Forskarane ser nokre lyspunkt i Norskehavet.

Publisert: 19.08.2013
Stillehavsøsters

Uønsket østersrev i Vestfold

Havforskningsinstituttet har i flere år overvåket fem steder her i landet der Stillehavsøstersen er funnet. To av dem er i Aust-Agder, mens tre er i Vestfold. I forrige uke fant forskerne Torjan Bodvin og Anders Jelmert den høyeste konsentrasjonen av slike skjell man har sett i Norge. Funnet ble gjort i sundet vest for øya Hui i Vestfold.

Publisert: 18.08.2013 - Oppdatert: 19.08.2013
Ny campod (videorigg)

MAREANO-tokt foran skjema

Toktdagbok: Fint vær har gjort at MAREANO-toktet nå ligger foran skjema, og alle stasjoner som var planlagt å få gjort på dette toktet er ferdige. ”G.O. Sars” har derfor satt kursen til kysten av Finnmark (”Finnmark Øst”) for å ta noen ekstra stasjoner i dette området de siste dagene toktet varer.

Publisert: 16.08.2013
Baater og hav

Globalisering av havforvaltningen?

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 16. august: Havrettsutviklingen frem til 1980-tallet vektla kyststatene rolle i forvaltningen av havene og ressursene der. De siste par tiårene har vi sett et økende antall globale initiativer som også skal bidra til dette. De er oftest forankret i FN-systemet, etablerer nye arenaer og beslutningsprosesser og involverer nye deltakere. Ut av dette kommer det nye normer og regler for hvordan de marine økosystemene og naturressursene der bør og skal forvaltes.

Publisert: 16.08.2013
Kulturlandskap under vatn

Kulturlandskap under vatn

-All matproduksjon har eit fotavtrykk, anten den skjer i sjø eller på land, seier forskar Vivian Husa. Ho studerer livet på fjordbotnen under oppdrettsanlegg og i området rundt.

Publisert: 15.08.2013 - Oppdatert: 16.08.2013
discussion.jpg

Hvem passer best i merden – sjenert eller modig laks?

Kunnskap om personligheten til laksen kan gjøre det lettere å legge til rette for økt fiskevelferd i merdene.

Publisert: 14.08.2013
Finkornete sedimenter

Mange miljøprøver fra tidligere omstridt område i Barentshavet

Toktdagbok: Det pågående MAREANO-toktet har så langt tatt prøver i et område på ca. 12 000 km2 i det tidligere omstridte området (TOO) i Barentshavet. Prøvetakingsområdet strekker seg 400 km nordover fra Finnmarkskysten. Med fint vær på havet og stor arbeidsinnsats, ble det tatt prøver på alle planlagte lokaliteter.

Publisert: 14.08.2013
Oppdrettsanlegg

Er oppdrettsanlegg til hinder for kysttorsk på gytevandring?

Kysttorsken kan ha ein veldig trong til å vandra heim for å gyta, og det har vore diskutert om oppdrettsanlegg kan hindra torsken frå å nå fram til gyteplassane sine. Førebels veit forskarane for lite om tema til å seia om det er tilfelle, og det trengs meir kunnskap om korleis kysttorsken taklar oppdrettsanlegg i nærmiljøet sitt.

Publisert: 13.08.2013
Havforskningsinstituttet på AquaNor

Kulturlandskap under vann

"Kulturlandskap under vann" er tittelen på Havforskningsinstituttet sitt foredrag på Pressefrokosten som vi arrangerer i samarbeid med NIFES og Nofima i Trondheim onsdag 14. august. Arrangementet er en del av AquaNor.

Publisert: 09.08.2013 - Oppdatert: 12.08.2013
Sjøanemone

Sjøanemonens rike

Toktdagbok: Cirka 120 sjømil nord for Vardø (kysten av Finnmark) på mellom 250-320 meters dyp, har MAREANO-teamet funnet en havbunn full av leire og steiner dekket av sjøanemoner.

Publisert: 06.08.2013 - Oppdatert: 12.08.2013
Groper på havbunnen

Fullt av groper på havbunnen

Toktdagbok: I store deler av Barentshavet er havbunnen pepret med groper, såkalte pockmarks. Prosessene som danner en pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på uløste spørsmål.

Publisert: 06.08.2013
G.O. Sars

MAREANO på grensen til Russland

Toktdagbok: 31. juli var MAREANO-teamet på plass om bord på G.O. Sars for å dra opp til ”det tidligere omstridte området” vest for avgrensningslinjen i Barentshavet (kalt Barentshavet sørøst). Areal er på ca 9500 km2 og tilsvarer omtrent landarealet for Rogaland fylke.