Hopp til hovedteksten
Jan_H._Sundet_maler_krabbe_nett.jpg
Foto: Gunnar Sætra
Utskriftsvennlig versjon

Ber krabbefiskerne overholde stengninga

Seniorforsker Jan H. Sundet ber kongekrabbefiskerne overholde stengningspåbudet som gjelder i flere finnmarksfjorder fra neste uke.
– På den måten kan vi gi ei sikrere kvoteanbefaling, sier han.

I neste uke starter Havforskningsinstituttets årlige krabbetokt, og som vanlig begynner forskerne med å kartlegge kongekrabbebestanden i Varangerfjorden. Deretter beveger de seg vestover og avslutter i Porsangerfjorden.

Fiskeforbud

Fiskeridirektoratet har innført fiskeforbud mens havforskerne gjennomfører undersøkelsene sine, og forbudet gjelder i 2 – 3 døgn i hvert av områdene.
– Det første området som stenges ligger sør i Varangerfjorden, og stegninga gjelder fra 3. til 5. september. Deretter stenges de ulike feltene etter hvert som arbeidet vårt skrider fram, sier Sundet. Han sier de detaljerte stengningsperiodene er lista opp i J-melding 170-2013.
Selv om ”hovedfjordene” stenges er det også enkelte deler av fjordene som fortsatt er åpne slik at fiskere kan flytte bruket sitt dit uten å måtte ta opp teinene eller går for langt av gårde.

Bedre kvoteråd

Sundet sier det er viktig at fiskeforbudet overholdes mens forskningsfartøyet ”Johan Ruud” gjennomfører toktet.
– For det første blir kvoterådet vårt bedre når vi kan ta prøvene våre uten hindringer. Da må teinene fjernes, sier han.
Sundet sier havforskerne tidligere har hatt en tendens til å underestimere kongekrabbebestanden fordi de ikke har fått undersøkt viktige områder.
– For det andre, fortsetter han,
– ønsker vi på ingen måte å få krabbeteiner i trålen vår. Det medfører en masse plunder for oss, og det påfører fiskerne økonomiske tap. Det ønsker vi sjølsagt å unngå, avslutter Sundet.

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe