Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - September

Publisert: 28.09.2012
Sild og makrell

Betydelig nedgang i kvoterådene for nvg-sild og makrell

Havforskernes kvoteråd for 2013 for de store pelagiske bestandene i Norskehavet er betydelig lavere enn rådene som er gitt de siste

Publisert: 27.09.2012
Dorothy Dankel og Lise Doksæter Sivle

Skaper ny bergenstradisjon

700 elevar frå den vidaregåande skulen har litt av ei oppleving i vente når dei troppar opp i Studentsenteret fredag kveld. Der ventar nærkontakt med eit mangfald av forsking under premieren på ”Forskingsdagane UNG”. 
– Det er naturlig at Havforskingsinstituttet tar stor plass på eit slikt arrangement, seier Dorothy Dankel og Lise Doksæter Sivle.    

Publisert: 26.09.2012
standlordag.jpg

Forsking til folket

Som vanlig trekte Havforskingsinstituttet sin stand mykje folk under Forskingsdagane i Bergen og Tromsø. 

Publisert: 26.09.2012
Vasser_i_torsk2_lite.jpg

Lovende for torsk og lodde

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er i den avsluttende fasen. Foreløpige observasjoner tyder på god rekruttering av torsk og lodde, skriver havforsker Elena Eriksen i denne oppsummeringen.

Publisert: 25.09.2012 - Oppdatert: 26.09.2012
Toktlederne

Undersøkelser av dumpet radioaktivt avfall i Karahavet

Toktet til Karahavet er avsluttet. Det er gjort foreløpige analyser av noen utvalgte prøver underveis i ekspedisjonen. Disse viser svakt forhøyede nivåer av det radioaktive stoffet Cs-137 i bunnvann og i mer dyptliggende sedimenter i Stepovogo-bukta på østkysten av Novaja Semlja. Målinger fra ytre lag, inkludert området der ubåten K-27 er dumpet, tyder på at det ikke er lekkasje fra ubåten. En endelig rapport vil foreligge mot slutten av 2013.

Publisert: 24.09.2012 - Oppdatert: 25.09.2012
laks i oppdrett

Økt velferd hos oppdrettslaks: Kan vi utvikle en etisk forsvarlig slakteprosess?

Ny doktorgrad: Gry Aletta Bjørlykke disputerer 5. oktober for Ph.D.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Sedation and slaughter of Atlantic salmon (Salmo salar, L.) with carbon monoxide, and a possible regulatory role of neuroglobin”

Publisert: 23.09.2012 - Oppdatert: 24.09.2012
Sonar.JPG

Vi ser for det meste ned, men kastar også eit blikk ut til sida…

Eit viktig formål med økosystemtoktet er å måla mengda av lodde og annan fisk i vassøyla, og her er det først og fremst akustiske metodar vi brukar, skriv toktleiaren på "Johan Hjort", Harald Gjøsæter.

Publisert: 21.09.2012
Torskeyngel

”Rømt” oppdrettstorsk vokser opp og gyter

Oppdrettstorsken som blir kjønnsmoden før den slaktes vil gyte i merdene. Nå er det bekreftet fra forsøk i Austevoll at avkommet fra denne gytingen kan vokse opp i det fri til kjønnsmoden torsk som igjen vil gyte fritt i sjøen. Det er første gang dette er bekreftet for en marin fisk i oppdrett.

Publisert: 19.09.2012 - Oppdatert: 21.09.2012
G. vermiculophylla

Invaderende rødalge funnet i Oslofjorden

En ny og uønsket rødalge er oppdaget i fjæra på Nøtterøy og ved Mågerøy/Tjøme i Oslofjorden. Arten trives godt i grunne mudderområder og kan etablere tette bestander som i verste fall kan utkonkurrere lokale arter. Arten ble funnet i august, og undersøkelsen avdekket også flere andre fremmede arter.

Publisert: 18.09.2012 - Oppdatert: 09.10.2012
Hekki Holmås og Åsmund Bjordal

Løyver pengar til ny ”Dr. Fridtjof Nansen”

– Gledeleg nytt for Havforskingsinstituttet, men enno viktigare for samarbeidslanda våre, seier Åsmund Bjordal etter at det vart kjent at regjeringa løyver 440 millionar kroner til eit nytt forskingsskip.

Publisert: 20.09.2012
Havklima

Held kontroll på havklimaet

Den internasjonale havforskingsorganisasjonen ICES har ansvar for Nord-Atlanteren. Dei fysiske forholda i det enorme havområdet vert nøye overvaka, og takk vere lange tidsseriar kan forskarane tidleg plukka opp endringar i havklimaet. Trenden med varmare vatn i Nord-Atlanteren held fram, og det får blant anna konsekvensar for kvar fisken vel å vera.   

Publisert: 20.09.2012 - Oppdatert: 28.09.2012
Svamp og risengrynkorall på Iverryggen

Iverryggen – istidsformasjon med korallrev

Toktdagbok: Hvis man drar 65 kilometer rett vestover fra den ytterste spissen av Vikna i Nord-Trøndelag, kommer man til Iverryggen på Haltenbanken. I et ellers temmelig flatt havbunnslandskap rager Iverryggen mer enn 130 meter opp fra havbunnen. På flankene av Iverryggen finner vi mange korallrev, og området er fredet.

Publisert: 20.09.2012
Nytt forskningsfartøy

Glad for nytt isgående

Det ble i går klart at  Regjeringen i neste års statsbudsjett bevilger 1.4 milliarder til nytt  forskningsfartøy med base i nord.
-Vi på Havforskningsinstituttet er veldig glad for at Regjeringen nå ønsker å bygge et nytt isgående forskningsfartøy, sier administrerende direktør Tore Nepstad.

Publisert: 17.09.2012
Karin Kroon Boxaspen

Ønskjer internasjonal akvakulturrådgjeving

Behovet for meir forsking for å sikre berekraft innan akvakultur og behovet for å få eit internasjonalt samarbeid innan akvakulturrådgjeving var sentrale tema då Karin Kroon Boxaspen heldt opningsforedraget på den årlege konferansen til Det internasjonale rådet for havforsking (ICES) i dag.

Publisert: 14.09.2012
Amfipode

Tar havet opp på land

Eit knøttlite plankton i kjempeformat minnar overraskande mykje om eit forhistorisk dyr – eller kanskje eit utanomjordisk vesen? Og lakselusa på kloss hald, kan ho vera vakker? Dei som ønskjer svar bør ta seg ein tur til Byparken og vitja den store utandørs fotoutstillinga ”Tørrskodd gjennom havet”.

Publisert: 14.09.2012
Karin Lagerqvist Moland

Når livet i havet får være i fred

Kronikk i Agderposten 14.09.12: Såkalte marine bevaringsområder, der livet i havet får være i fred, begynner å bli vanlige mange steder. Vår del av verden henger litt etter, men langs Skagerrakkysten er det nå opprettet flere slike områder. Ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen jobber vi tverrfaglig med spørsmål knyttet til slike områder.

Publisert: 14.09.2012
G.O. Sars Antarktis.jpg

Interessert i havet?

70 % av kloden er dekket av hav. Det gjør havforskning til et internasjonalt fagområde. Neste uke (17. – 21. september) kommer mer enn 600 av verdens havforskere til Bergen – og nå inviterer vi studenter til å møte noen av dem.

Publisert: 13.09.2012 - Oppdatert: 14.09.2012
storkobbe_redigert.jpg

Varmere vann og redusert isdekke

Økosystemtoktet i Barentshavet: Observasjoner som viser en generell trend mot varmere vann i Nordatlateren og redusert isdekke, har gitt økt fokus på klimautviklingen i Arktis, skriver havforsker Øystein Skagseth. Han har vært toktleder på ”Helmer Hanssen” under økosystemtoktet. 

Publisert: 11.09.2012 - Oppdatert: 13.09.2012
Illustrasjonsbilde issmelting

Rekordvarmt vann kan bidra til issmeltingen

Under overflaten vest og nord for Svalbard strømmer varmt atlanterhavsvann inn i Polhavet. Dette vannet er blitt en grad varmere de siste 30 årene og kan bidra til å forklare de rekordsmå ismengdene.

Publisert: 11.09.2012
Glattpaddeulke

Sammenfatter Jan Mayen-kunnskap

I rapporten ”Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen” bidrar Havforskingsinstituttet med ny kunnskap og systematiserer eksisterende viten om disse havstrøkene. 

Publisert: 11.09.2012
EMBS 2012

Framtidas hav på agendaen

Kjem bestandar og artar til å tilpasse seg globale endringar? Dette er eit av dei store spørsmåla marine forskarar stiller seg for tida. 150 marinbiologar frå 21 land diskuterte mellom anna dette når dei var samla i Arendal første veka i september.

Publisert: 07.09.2012
Makrell

Kvoteråd kommer 28. september

Havforskningsinstituttet presiserer at kvoteråd fra Det internasjonale råd for havforskning på makrell, norsk vårgytende sild og kolmule i 2013 kommer 28. september. 

Publisert: 07.09.2012
krykkje_EirikGroenningsaete.jpg

Sjøfugl og klima

Økosystemtoktet i Barentshavet: Sjøfuglene kan gi oss viktig informasjon om klimaendringene. Allerede nå ser vi at sørlige arter flytter seg nordover, skriver Eirik Grønningsæter i denne toktdagboka. Han er fugleobservatør om bord på ”Johan Hjort”.

Publisert: 07.09.2012 - Oppdatert: 18.09.2012
Figur 4

Skal undersøkje korallrev og fiskebankar

I slutten av komande veke startar årets hausttokt med ”G.O. Sars”. Då skal mellom anna korallrevet Sularevet utanfor Sør-Trøndelag undersøkjast, i tillegg til fleire fiskerike område på strekninga Kristiansund–Halten og utvalde område nordaust på Mørebanken og Storegga.

Publisert: 06.09.2012
Monica F. Solberg

Til Grand prix med stressa laks

Det er høgaktuelt forskingsstoff Monica F. Solberg konkurrerer med i årets Forskar grand prix: På 4 minutt skal ho imponera dommarar og publikum i Grieghallen med sin kunnskap om stressmeistring hos oppdrettslaks.

Publisert: 05.09.2012

Barentshavet varmes opp bakveien

En ny studie gjort av Havforskningsinstituttet, Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret for klimaforskning viser en betydelig oppvarming av det nordvestlige Barentshavet de siste tiårene. Temperaturen i det dyptliggende atlanterhavsvannet økte raskt på slutten av 1990-tallet.

Publisert: 05.09.2012
Malaysisk fiskeoppdrett

Skal gje oppdrettsråd til Malaysia

Havforskingsinstituttet har fått eit nytt stort akvakulturoppdrag. Dei neste fire åra skal instituttet gje regulerings- og forvaltningsråd til Malaysia, og hjelpa landet opp og fram blant verdas oppdrettsnasjonar. 

Publisert: 03.09.2012 - Oppdatert: 13.09.2012
Prøvetaking av sild.

VHS-virus kan ha betydning for sildestammen

I et smitteforsøk med VHS-virus funnet hos norsk sild, døde nesten halvparten av silda. Selv om resultatene ikke kan overføres direkte til naturen, tyder de på at viruset kan ha betydning for dødelighet hos norske sildebestander.

Publisert: 03.09.2012 - Oppdatert: 14.09.2012
Karin_Boxaspen.jpg

Verdens havforskere samles i Bergen

Bærekraftig havbruk og polarforskning blir hovedtema når mer enn 600 av verdens fremste marine forskere samles til ICES (Det internasjonale råd for havforskning) årlige vitenskapskonferanse i Bergen. Havforskningsinstituttet er vertskap for kolleger fra hele verden fra 17. til 21. september. Leder for instituttets akvakulturprogram, dr. Karin Kroon Boxaspen holder åpningsforedraget om bærekraftig akvakultur.

Publisert: 14.09.2012
Filtrering_lite.jpg

Sammenligner Porsangen med Svalbard-fjorder

Havforskningsinstituttet sammenligner Porsangen med to fjorder på Svalbard for å finne eventuelle likheter mellom fjordsystemene. Undersøkelsene er en del av instituttets arbeid i Framsenteret.

Publisert: 28.09.2012
Sild og makrell

Betydelig nedgang i kvoterådene for nvg-sild og makrell

Havforskernes kvoteråd for 2013 for de store pelagiske bestandene i Norskehavet er betydelig lavere enn rådene som er gitt de siste

Publisert: 30.09.2012 - Oppdatert: 11.10.2012
Harald_Gjoseter_2_nett.jpg

Torsken har satt ny verdensrekord

Torsken har satt ny rekord i nordlig utbredelse.
– Vi ser at den trekker lenger nord- og østover. Det ser også ut til at den har nok mat, sier havforsker Harald Gjøsæter.