Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Oktober

Publisert: 26.10.2012
Gumminmatte2

Begrenser fangstmengde under tråling

Under tråling kan fangsten bli større enn ønsket. Derfor er det behov for systemer som kan begrense mengden fisk i trålen. Flere systemer er under utvikling, men enkle og rimelige innretninger kan også gjøre nytten. Et hull i trålen, en stålramme, noen gummimatter og et fiskelås gir så langt lovende resultater.

Publisert: 23.10.2012
Torskeegg

Målinger av torskeeggenes flyteevne og konsekvenser for populasjonsstrukturen

Ny doktorgrad:  Kyung-Mi Jung disputerer 2.november 2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Theoretical and experimental studies of Atlantic cod (Gadus morhua L.) egg buoyancy within a metapopulation framework”.  Kyung-Mi Jung har studert fysiske og biologiske egenskaper som påvirker torskeeggenes flyteevne for å forstå populasjonsstrukturen. Resultatene viser at eggenes egenvekt forandrer seg i løpet av utviklingen, mens gjennomsnittlig egenvekt er relativt konstant mellom delpopulasjoner. Torskeegg har en tendens til å bli værende i den fjorden de er gytt, noe som kan bidra til utvikling av separate fjord populasjoner.

Publisert: 22.10.2012 - Oppdatert: 23.10.2012
Pir

På jakt etter makrellen i oktober

De siste årene har det vært økende oppmerksomhet på makrellen. Dette skyldes i hovedsak at makrellen har endret vandringsmønster, usikkerhet rundt bestandsstørrelsen og endringer i sonetilhørigheten til makrellen.

Publisert: 18.10.2012 - Oppdatert: 19.10.2012
Geir Lasse Taranger og Anna Wargelius

40 millioner til nytt prosjekt

I løpet av fire år skal forskere undersøke om det er mulig å utvikle en vaksine som forhindrer at oppdrettsfisk blir kjønnsmoden. Dersom metoden fungerer, kan det blant annet løse problemene med at rømt oppdrettslaks gyter sammen med villfisk.

Publisert: 15.10.2012
Laks i oppdrett

Får oppdrettslaks nok oksygen i merdene?

Ny doktorgrad: Mette Remen disputerer for ph.d.-graden tirsdag 30. oktober ved Universitetet i Bergen. Hun disputerer med avhandlingen: "The oxygen requirement of Atlantic salmon (Salmo salar L.) in the on-growing phase in sea cages".

Publisert: 15.10.2012 - Oppdatert: 16.10.2012
vaagoybuen_imr.jpg

Havforskningsinstituttet fornyer kystreferanseflåten

Havforskningsinstituttet ønsker å utvide dagens kystreferanseflåten med ti fartøy : ni med hovedvekt på garn og ett snurrevadfartøy.

Publisert: 11.10.2012 - Oppdatert: 02.11.2012
Den norsk-russiske fiskerikommisjonen

Norge, Russland og Barentshavet

Kronikk i Nordlys 11.10.12: Denne uken møtes Den norsk-russiske fiskerikommisjonen i Trondheim. Mens en ofte ser internasjonale fiskerier beskrevet katastrofeliknende termer, er situasjonen i Barentshavet annerledes. De store kommersielle bestandene er i god forfatning. For torsk, f.eks., ligger det an til et historisk høyt kvotenivå neste år, på nærmere én million tonn. Hva er det Den norsk-russiske fiskerikommisjonen gjør som en ikke får til andre steder i verden?

Publisert: 10.10.2012
Lodde

Gjev råd om lågare loddekvote i Barentshavet

Forskarane foreslår å kutta loddekvota for 2013 med litt over ein tredjedel – frå 320 000 tonn til 200 000 tonn. Nedgangen skuldast det høge beitepresset frå den store torskebestanden i same område.

Publisert: 08.10.2012
Tre diretører

Svært fornøyd med to nye forskningsfartøy

Administrerende direktør Tore Nepstad er svært fornøyd med at det bevilges penger til to nye norske forskningsfartøy i Statsbudsjettet 2013.
-Et nytt isgående forskningsfartøy betyr at norske forskere får en unik plattform for å utforske havområdene i nord og i Antarktis. Dette er en gledens dag for oss alle, sa administrerende direktør Tore Nepstad på vegne av Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø og Polarinstituttet når han presenterte prosjektet i Tromsø i dag.

Publisert: 08.10.2012
Øyepål

God rekruttering gir høyere øyepål-råd

Etter to dårlige år er det registrert god rekruttering til 2012-årsklassen av øyepål. Det gjør at kvoterådet for øyepål neste år gjør et hopp fra 101 000 tonn til 393 000 tonn.  

Publisert: 03.10.2012 - Oppdatert: 04.10.2012
John Willy Valdemarsen

God fremdrift i CRISP

Senter for miljøvennlig fangstteknologi, CRISP, samlet partnere og en del andre inviterte gjester til samling i Tromsø forrige uke. Knapt halvannet år etter at senteret ble startet, er det god fremdrift i senteret og en del produkter er snart klare for markedet.

Publisert: 03.10.2012

Stipendutlysning fra Eggvinfondet for år 2012

Eggvinfondet har som formål å tildele stipendier ”til videre utdanning av studenter eller kandidater fra Nord-Norge som tar sikte på å utdanne seg til habile havforsker”.

Publisert: 03.10.2012 - Oppdatert: 05.10.2012
Korallrev

Nye korallrev utenfor Trøndelag og Møre

Toktdagbok: Så langt på MAREANOs høsttokt har forskerne om bord på ”G.O. Sars” oppdaget 15 nye korallrev utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal.

Publisert: 03.10.2012
Labyrint

Vandring på havets bunn

Toktdagbok: I forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold med video ser man ofte ”animal tracks” på havbunnen. Dette kan dreie seg om gravehull eller spor dyrene etterlater seg når de beveger seg over havbunnen. På Sunnmørsbankene fant vi, på 200 meters dyp, dekorative spor på bunnen som tydet på stor ”trafikk”.

Publisert: 02.10.2012
Forskingsdagane UNG

I sitt rette element

Det har vore innspurt i Forskingsdagane, og våre folk har vore å finna på torg i Arendal, i basseng på Studentsenteret og på talentjakt i Akvariet.

Publisert: 01.10.2012
Lakselus paa fisk

Fremdeles mye lakselus

Også i sommer har det vært svært høyt infeksjonspress fra lakselus i ytre deler av Hardanger-, Sogne- og Trondheimsfjorden. Dette rammer særlig sjøørreten som oppholder seg i fjordene og langs kysten på denne tiden. Laksesmolten kom seg sannsynligvis ut i havet med lite lus de fleste stedene, men trolig har også den i enkelte områder fått på seg mye lus.

Publisert: 01.10.2012 - Oppdatert: 02.10.2012
Hyse

Lite hyse- og ueryngel

Havforskerne har observert lite hyse- og ueryngel under årets økosystemtokt. Samtidig viser utbredelseskartene at hysa står lenger nord og øst enn før, mens ueren har trukket lenger vest enn i fjor.
Publisert: 04.10.2012
Sjøstjerne

Varmere bunnvann i Barentshavet

Barentshavet er varmere enn normalt, og helt i sørøst er temperaturen på høyde med rekordnivåene fra tidlig på 50-tallet.  Temperaturen har steget mer langs bunnen enn i resten av Barentshavet, viser tall fra Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet Pinro.

Publisert: 05.10.2012
Sjostjerner_nett.jpg

Mykje snøkrabbe aust i Barentshavet

– Det har vore ein eksplosjon i mengda snøkrabbe aust i Barentshavet, seier den russiske havforskaren Dmitrij Prozorkevitsj. I tillegg har dei russiske havforskarane fått store mengder sjøstjerner og kråkebollar i trålhala sine.

Publisert: 09.10.2012
Sild_Libas_2.8.jpg_nett.jpg

Middels sildeår

Økosystemtoktet viser at mengden sildeyngel er midt på treet i år, går det fram av denne oppsummeringa som havforsker Elena Eriksen har skrevet: