Hopp til hovedteksten
Gumminmatte2
Øverst: I tidlig fase i halet ledes fisken inn i posen med utslippshullet tildekket av gummimatten. Nederst: Posen er fylt opp frem til fiskelås og gummimatten løftes og uønsket fisk slippes ut.
Foto: Anne-Britt Skar Tysseland
Utskriftsvennlig versjon

Begrenser fangstmengde under tråling

Under tråling kan fangsten bli større enn ønsket. Derfor er det behov for systemer som kan begrense mengden fisk i trålen. Flere systemer er under utvikling, men enkle og rimelige innretninger kan også gjøre nytten. Et hull i trålen, en stålramme, noen gummimatter og et fiskelås gir så langt lovende resultater.

For mye fisk i trålen kan blant annet føre til redusert kvalitet på fisken på grunn av produksjons-tiden om bord i båtene. Store fisketettheter aktualiserer behovet for fangstbegrensningssystem som fungerer på fiskedypet og som gir høy overlevelse av fisken.

Her presenteres ett av tre systemer for å begrense fangstmengden som er under utvikling som en del av arbeidet i CRISP (se lenke øverst i høyre kolonne). To av systemene er ”passive” der fisken går frivillig ut, mens ett er ”aktivt” med åpning og lukking av et utslippshull. Alle systemene har potensial og vil bli videreutviklet og testet.

Innhiving

Fiskepose med fangsbegrensningssystem under innhiving.

Lager hull og dekker til

Fangstbegrensningssystemet består av et utslippshull for fisk, stålramme, gummimatte og et fiskelås. I en avstand på 9 m fra enden av trålsekken ble det skåret ut et utslippshull i trålposens lengderetning. Rundt utslippshullet ble det montert en stålramme (65 cm bredde og 80 cm lengde). Over utslippshullet ble det lagt en gummimatte (bredde og lengde på henholdsvis 100 og 150 cm). Til gummimatten var det påmontert et notlin for å hindre at gummimatten skulle slites av under tråling. Fremparten av gummimatten og det påmonterte notlinet ble sydd fast til trålposens notlin. For å hindre eventuell vridning av gummimatten ble det benyttet tre 60 cm lange gummistrikk festet mellom bakkant av gummimatte og trålposen notlin.   

Et fiskelås av notlin med maskestørrelse 80 mm ble montert fra toppanelet i sekken (1 m bak utslippshullet) og på skrå langs sidepanelene ned til en avstand på 3 masker fra bunnpanelet.
  
Systemet ble testet og observert under to hal nordøst av Bjørnøya på 100 m dyp med direkte overførte videosignaler fra et kamerasystem utviklet av Simrad.

Utslippshull

Utslippshull med stålramme for utslipp av uønsket fisk under gummimatte med notlin som forsterkning.

Åpner seg ved full trål

Videoobservasjonene viste at før fisk kom bak i trålposen lå gummimatten buet nedover (samme kurving som notpanelet) med god kontakt med trålposen. Etterhvert som sekken ble fylt opp av fisk, ble gummimatten strakt ut på tvers, men hadde fortsatt god kontakt med trålens notlin. Det ble ikke observert at fisk unnslapp i denne første fasen av halet. Da trålsekken ble fylt opp fram til fiskelåset, buet gummimatten oppover og løftet seg i bakkant fra notlinet, og hyse ble observert å svømme rolig ut av trålen. Årsaken til at gummimatten blir presset opp i bakkant skyldes oppstuing av vann i forkant av fanget fisk. Under hiving og inntaking av trålen holdt gummimatten god kontakt med trålens notlin, og det ble ikke observert at fisk gikk ut.
    
I første hal bestod fangsten av 13 300 kg hyse og 400 kg torsk, mens det andre halet var på 8900 kg hyse og 220 kg torsk. I andre halet var lengden fram til utslippshullet kortet ned fra 9 til 6 m.

Utprøvingen skal fortsette på tokt i desember 2012 i områder med både torsk og hyse. De to passive innretningene blir montert bak sorteringsrist, mens det aktive systemet vil bli testet i ristseksjonen.

Utviklingsteamet ved Havforskningsinstituttet som står bak dette består av Asbjørn Aasen, Jostein Saltskår, Anne-Britt Tysseland, Melanie Underwood og Jan Tore Øvredal.