Hopp til hovedteksten
John Willy Valdemarsen
John Willy Valdemarsen
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Viser prins Charles norsk bærekraft

I vel ett år har forsker John Willy Valdemarsen ved Havforskningsinstituttet deltatt i prins Charles’ diskusjonsforum om bærekraftig høsting av ressursene. Onsdag kommer prinsen og kong Harald til Bergen og får lære mer om den norske tilnærmingen til bærekraft i havforskning og fiskeriforvaltning.

International Sustainability Unit heter prinsens diskusjonsforum i London. Her inngår også et marint program hvor Valdemarsen sammen med direktøren i Sildesalgslaget Johannes Nakken, har deltatt som rådgivere.

- Hovedfokus i programmet er å få til en bred global enighet om hvilke tiltak som er nødvendige for at matproduksjonen fra havet minst kan opprettholdes på dagens nivå, samtidig som dette skjer på en miljømessig bærekraftig måte. Programmet har i stor grad blitt utviklet i samråd med fiskeindustrien, som jo vil ha en nøkkelrolle i hvordan framtidens fiske skal utøves, sier Valdemarsen. 

Bærekraft med teknologi

I forbindelse med norgesbesøket får prins Charles lære mer om den norske tilnærmingen til bærekraft. På onsdag går han og kong Harald om bord i ”Brennholm” som er blant de største og mest moderne ringnotbåtene i landet.

Her skal Valdemarsen vise noen av nyvinningene for å kunne velge bare den fisken man er interessert i å fange og behandle den så skånsomt som mulig. Valdemarsen leder CRISP, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen miljøvennlig fangst ved Havforskningsinstituttet.

John Willy Valdemarsen

John Willy Valdemarsen

Foto: Kjartan Mæstad

- Teknologiske innovasjoner kan bidra til å gjøre storskala fiskerier som ringnot og tråling enda mer bærekraftig ved å gi fiskerne bedre informasjon om fisken før de starter fangsten og bedre kontroll på hva som blir fanget, sier Valdemarsen som har både bedrifter og andre forskningsinstitusjoner med som partnere i CRISP-senteret.

Topp utstyrt fiskebåt

”Brennholm” er like godt utrustet med ekkolodd og sonarer som Havforskningens egne fartøyer, ikke bare for fiskeleting, men også år det gjelder vitenskapelige ekkolodd og sonarer. På broen skal forsker Egil Ona ta for seg forskningen som gjøres for å kunne identifisere art, størrelse og mengde fisk med ekkolodd og sonar før man begynner å fange fisken.

Administrerende direktør Tore Nepstad skal gi en oversikt over Havforskningsinstituttets overvåkings- og rådgivingsarbeid, mens administrerende direktør Johannes Nakken i Sildesalgslaget tar for seg historien til norske fiskerier. Fiskeridirektør Liv Holmefjord  og fylkesmann Lars Sponheim blir også med på besøket.