Hopp til hovedteksten
Seltelletokt
TIL VESTISEN: Forskere fra Havforskninga og Pinro er klar for Vestisen. Det samme er helikoptermannskapet fra Airlift.
Utskriftsvennlig versjon

Seltelletoktet i gang

I går starta toktet som skal gjennomføres for å kartlegge selbestanden i Vestisen. ”Nordsyssel” la fra kai i Tromsø, og båten returnerer ikke før om fem uker.

– Formålet med toktet er å estimere hvor mye grønlandssel som finnes i Vestisen, sier faggruppeleder Tore Haug. Han leder Havforskningas arbeid med sjøpattedyr.

I kasteperioden

Undersøkelsen gjennomføres i dyrenes kasteperiode ved at ungeproduksjonens omfang beregnes, nærmere bestemt at antall årsunger produsert i 2012 telles.

– Tellingene gjennomføres langs transekter over kasteområdene med fly (basert på fotografering) og helikopter (basert på visuelle observasjoner). Både fly og helikopter kommer ti å fly på såkalte transekter, det vil si etter fastsatte linjer som tegnes på kartet. I forkant av transektflygningene gjennomføres det rekognoseringsflygninger for å lokalisere kasteområdene. Helikopteret vil også bli benyttet til andre oppdrag inne i kasteområdene, blant annet aldersbestemmelse av årsunger og overvåking av isdrift, sier Haug.

Det vil bli benyttet to fly. De skal ha base på flyplassen Constable Pynt i Scoresbysund på Øst-Grønland, mens helikopteret skal opereres fra det isgående fartøyet ”Nordsyssel”.

Fra Havforskninga og Pinro

På skuta er det fire fra Havforskninga, Tore Haug, Tor Arne Øigård, Nils Erik Skavberg og Michael Poltermann. I tillegg deltar Iljas Sjafikov fra Pinro som gjesteforsker. Dessuten deltar en journalist og en fotograf.

– Den omfattende logistikken har gitt toktet et rykte om høy James Bond faktor, sier Haug. Han forteller også at oppdragets motto derfor må bli: Shaken, not stirred!