Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mars

Publisert: 30.03.2012
Torsk_i_haven_nett.jpg

Håver inn torsk

Forskerne bokstavelig talt håver inn torsk under årets skreitokt. Fire ganger har de fått skrei i planktonhåven som brukes til å samle inn torskeegg. På det meste var det ni store torsker i håven.

Publisert: 29.03.2012
Havforskningsrapporten 2012

Havforskningsrapporten 2012

Hvordan menneskelige aktiviteter påvirker livet i fjorder, langs kysten og ute i de åpne havområdene går som en rød tråd i årets havforskningsrapport. Effektene av utslipp fra oppdrettsmerder på havbunnen, hvordan slam fra gruvedrift virker på plankton og torsk og fiskeriene i et evolusjonsperspektiv er blant temaene som blir grundig presentert.   

Publisert: 29.03.2012
Selunge

Shaken, not stirred!

Seltellingene i Vesterisen har en krevende logistikk: Isgående fartøy, helikopter og to fly. Ledelsen på Havforskninga har da heller ikke nølt med å sette et James Bond-stempel på aktiviteten. Inspirert av dette gjennomføres derfor øvelsen under mottoet "Shaken, not stirred!"

Publisert: 26.03.2012 - Oppdatert: 27.03.2012
skagoysund_011_nett.jpg

Bedre tillit mellom fiskere og forskere

Referanseflåten har ført til bedre tillit mellom fiskere og forskere. Det er ett av funnene forsker Maiken Bjørkan ved Norges Fiskerihøgskole i Tromsø har gjort i forbindelse med doktorgraden sin om referanseflåten.

Publisert: 22.03.2012
Kasteområde

Fant kastende sel i Vestisen

Seltelletoktet i Vestisen er kommet godt i gang, og i går fant forskerne kastende (fødende) sel, både grønlandssel og klappmyss.

Publisert: 21.03.2012 - Oppdatert: 22.03.2012
På Brennholms bro

Innholdsrik time med prins Charles og kong Harald

Sorteringsrister til trål, videoovervåkning av fisken som går i trålposen og de siste nyvinningene innen ekkolodd og sonarer var blant temaene da prins Charles og kong Harald avla Havforskningsinstituttet en timeslang visitt.

Publisert: 19.03.2012
John Willy Valdemarsen

Viser prins Charles norsk bærekraft

I vel ett år har forsker John Willy Valdemarsen ved Havforskningsinstituttet deltatt i prins Charles’ diskusjonsforum om bærekraftig høsting av ressursene. Onsdag kommer prinsen og kong Harald til Bergen og får lære mer om den norske tilnærmingen til bærekraft i havforskning og fiskeriforvaltning.

Publisert: 14.03.2012
Illustrasjonsbilde

Vil ha bedre konsekvensutredninger for gruvevirksomhet

Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, NIFES og Mattilsynet gir felles innspill til regjeringens nye strategi for mineralnæringen. Her pekes det blant annet på en rekke mangler ved dagens konsekvensutredninger som utarbeides når nye gruveprosjekter ønsker å deponere avfall i fjordene.

Publisert: 12.03.2012
Toktbilde

Fraråder utslippstillatelse i Repparfjorden

Havforskningsinstituttet fraråder å gi Nussir ASA utslippstillatelse i Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark siden dette vil bety en alvorlig forurensing av fjorden.

Publisert: 08.03.2012
Åsmund Bjordal

Et flaggskipsprogram i FAO

North Atlantic Seafood Forum som holdes i Oslo denne uken samarbeider i år med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO). FAO trekker frem Nansenprogrammet som et av sine flaggskipsprogram.

Publisert: 15.03.2012
Seltelletokt

Seltelletoktet i gang

I går starta toktet som skal gjennomføres for å kartlegge selbestanden i Vestisen. ”Nordsyssel” la fra kai i Tromsø, og båten returnerer ikke før om fem uker.

Publisert: 16.03.2012 - Oppdatert: 19.03.2012
Protokoll_marsmote_2012_nett.jpg

Fornya årleg forskingsavtale

Havforskingsinstituttet og Pinro i Murmansk har fornya den årlege forskingsavtalen mellom dei to institutta. Underteikninga fann sted på Senja denne veka.

Last ned: