Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Mai

Publisert: 29.05.2012
Merking av laks

Rømmingsforsøk med laks

I disse dager slippes 4300 laksesmolt fra Matre Forskningsstasjon. Smolten skal lære oss mer om overlevelsen og spredning av rømt laks.

Publisert: 29.05.2012
IMBER og Havforskingsinstituttet

Viktig havmiljøkontor til Bergen

Verdas einaste reindyrka forskingsprogram på hav og marine økosystem vert frå no av administrert frå Havforskingsinsituttet på Nordnes.   

Publisert: 24.05.2012 - Oppdatert: 25.09.2013
snart_klekking_12_5x.jpg

Vannkraftverk skyller torskeegg ut av fjorden

I den første perioden etter at kysttorsken har gytt, driver eggene rundt med strømmen. Nå viser nye resultater at dersom eggene blir gytt i en fjord som får tilført ferskvann fra regulerte elver, kan opp til 20 % flere torskeegg bli ført ut av fjorden enn det som skjer med naturlig vannføring. Likevel blir mesteparten av eggene (~60%) værende inne i fjorden.

Publisert: 24.05.2012
Bergen, Nordnes

Havforskingsinstituttet er ramma av streik

Fagorganiserte i NTL og Stafo ved Havforskingsinstituttet i Bergen er tekne ut i streik. Sentralbordet er stengt. Sjå alfabetisk liste over tilsette for kontaktinformasjon eller ring kommunikasjonsdirektør Kari Østervold Toft på 55 23 85 38 eller mobil 913 80 629.       

Publisert: 23.05.2012
Medusehode i strøm

MAREANO avsluttet vårtoktet på dypt vann på Storegga

Toktdagbok: Årets første MAREANO-tokt er avsluttet etter en vellykket måned med undersøkelser utenfor Vesterålen/Nordland VI og i havområdene utenfor Trøndelag og Nord-Møre. De siste 2-3 døgnene ble benyttet til videofilming på den nordlige delen av Storegga. Både dybder og dyresamfunn var vekslende. På dypt vann var samfunnene dels preget av minusgrader i vannet og et flere tusen år gammelt undervannsras.

Publisert: 22.05.2012 - Oppdatert: 25.05.2012
Torskelarver

Naturleg fôr best for torsken

I løpet av våren er det produsert milliardar av små krepsdyr (copepodar) i sjøvasspollen Svartatjern i Austevoll. Desse små planktondyra har ei heilt avgjerande rolle i eit forsøk som viser at torskelarvar får betre vekst, meir normal farge og vert større enn vanlege oppdrettslarvar dersom dei får slikt naturleg plankton som fôr.

Publisert: 23.05.2012
Sei

Oppdrettsverksemda påverkar seien

I ein rapport til Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond kjem det fram klare indikasjonar på at oppdrettsverksemda i Ryfylke påverkar den ville seien i området. Forsøka har vist at ein stor del av seien held seg nær oppdrettsanlegg i lang tid, og at mange ikkje vandrar ut av området slik ein skulle forventa ut frå tidlegare kunnskap om biologien til sei.

Publisert: 23.05.2012
G.O. Sars Antarktis.jpg

Grenser også i sør?

Kronikk i FiskeribladetFiskaren 18. mai: Norge er det eneste landet i verden med territorier både i Arktis og Antarktis. Etter at grensen mellom Norge og Russland kom på plass, er Norges marine grenser i nord fastlagt.  I Antarktis er det annerledes.

Publisert: 21.05.2012
Tobis

Dårlig tobisrekruttering – ingen kvoteauke

Den førebels tobiskvoten for 2012 er på 40 000 tonn i norsk sone. Elendig rekruttering to år på rad og nye toktresultat gjer at Havforskingsinstituttet rår frå å auka kvoten.

Publisert: 18.05.2012 - Oppdatert: 20.05.2012
Korallrev

Oppdaget tre nye korallrev utenfor Trøndelag

Tre til nå ukjente korallrev er registrert utenfor Frohavet i Trøndelag som en del av kartleggingen som gjennomføres av MAREANO-programmet. Ett av korallrevene er trolig flere hundre meter langt, mens de to andre ser ut til å være noen titalls meter i utbredelse.

Publisert: 15.05.2012
Sea Lice 2012

Luseeksperter samles i Bergen

Verdens beste lakseluseforskere samles i Bergen fra 20. til 23. mai for å dele kunnskap på den internasjonale konferansen Sea Lice 2012. Målet med konferansen er å samle forskere og forvaltere for å styrke samarbeid og kommunikasjon om lakselusforskning.

Publisert: 11.05.2012
Nordsjøen

Samlet kunnskap om Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak neste år. Grunnlaget for planen ligger i seks nye rapporter som oppsummerer kunnskapen som finnes om området og beskriver hva som mangler.

Publisert: 11.05.2012
Lakselus paa fisk

Overvakar lakselus

Årets overvaking av lakselus på vill laksefisk har starta i fleire område og kjem til å bli trappa opp dei komande vekene. Sjølv om det er kome enkelte observasjonar om mykje lus på sjøaure i nokre område, er det for tidleg å seie noko om kor mykje lus det vil bli på vill laksefisk i år.

Publisert: 09.05.2012
Hyseutbredelse og 22. konsesjonsrunde

Helt eller delvis negativ til åpning av 74 av 86 blokker

Havforskningsinstituttet anbefaler at 10 av de utlyste blokkene i 22. konsesjonsrunde ikke åpnes i det hele tatt. For 64 blokker anbefaler instituttet at det ikke gis anledning til å bore i oljeførende lag i deler av året.

Publisert: 07.05.2012 - Oppdatert: 09.05.2012
Figur 9

MAREANOs vårtokt er i gang

MAREANOs vårtokt med FF G.O. Sars har nå pågått i litt over en uke. Formålet med toktet er å gjøre ferdig kartleggingen av naturtyper, bunndyr og miljøgifter i Nordland VI utenfor Lofoten, samt å filme havbunnen på Storegga og på sokkelen mellom Kristiansund og Halten.

Publisert: 04.05.2012
laks i oppdrett

Foreslår indikatorer og grenseverdier for lus og rømt fisk

Lakselus og genetisk påvirkning fra rømt oppdrettsfisk er regnet som de alvorligste miljøpåvirkninger fra norsk oppdrettsnæring. Nå har forskere samlet kunnskap om disse temaene i en rapport som inneholder forslag til førstegenerasjons målemetoder, grenseverdier og overvåkingsprogram for nettopp disse miljøeffektene.