Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Juli

Publisert: 31.07.2012 - Oppdatert: 22.08.2012
Krabbe Mølen

Ønsker standardisering av oljeutslippsundersøkelser

Grunnstøtingene til ”Rocknes”, ”Server”, ”Full City” og ”Godafoss” førte hver til oljeutslipp mellom 100 og 500 tonn. En evaluering av de påfølgende miljøundersøkelsene konkluderer med at selv om påvirkningene har vært begrenset, er det fortsatt viktig med grundige målinger for å kartlegge konsekvenser ved nye grunnstøtinger. 

Publisert: 26.07.2012 - Oppdatert: 22.08.2012
Stimstruktur

Studerer stimfiskens overlevingstaktikk

Stimfisk søker vern ved å samla seg i store stimar. Predatorane som lever av denne fisken, går til angrep på linje for å splitte opp stimen og skape uorden i rekkene. Med nyutvikla teknikk som tar i bruk høgfrekvent sonar, kan forskarane no analysera åtferda til enkeltfisk inne i ein stim så vel som åtferda til predatorane.

Publisert: 19.07.2012 - Oppdatert: 29.08.2012
Fang og slepp av torsk

Overlever torsken fang-og-slepp?

Fisketuristane slepp ut meir torsk og annan fisk enn dei tar med seg i land. No vil forskarane finna ut kor mykje av fisken som hamnar tilbake i sjøen som faktisk overlever.

Publisert: 18.07.2012 - Oppdatert: 22.08.2012
Internasjonalt makrelltokt

Kampen om matfatet i Norskehavet

”Nå ser det ut som silda gradvis taper konkurransen om føde til makrellen, som både er større, raskere, mer utholdende og har bedre muligheter til å filtrere og utnytte mindre planktonorganismer enn silda”, skriver Leif Nøttestad. Han er toktleder på ”G.O. Sars” på det internasjonale makrelltoktet som skal kartlegge utbredelsen i Norskehavet.

Publisert: 16.07.2012
CIMG1586.JPG

Stor makrell i nord

”Brennholm” er ett av to norske fartøy som deltar i den internasjonale makrellundersøkelsen i Norskehavet. Etter at båten har gått vestover mot Jan Mayen, melder Kjell Rong Utne om stor makrell i nord.

Publisert: 11.07.2012
7makrell.jpg

Makrell fra Stad til Vesterålen

Sommerens internasjonale makrellkartlegging i Norskehavet er godt i gang. I løpet av den første uken har de to norske båtene som deltar i undersøkelsen jobbet seg nordover i østlige deler av Norskehavet. Toktleder Leif Nøttestad rapporterer om godt med makrell fra Stad til Vesterålen.

Publisert: 10.07.2012
Harald Loeng

Ny leder av European Polar Board

Forskningsdirektør Harald Loeng ved Havforskningsinstituttet er nylig valgt til leder av European Polar Board.

Publisert: 09.07.2012
Torskeyngel

Forlik med Nærøysund

Staten har kome til ei minneleg løysing med Sparebanken Sogn og Fjordane på vegne av kreditorfellesskapet etter Nærøysund-konkursen.

Publisert: 04.07.2012
Fisketurisme i Norge

Fisketurister og kveitefiske

Forsøk ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø indikerer at en stor del av kveitebestanden er stasjonær og lokal. Derfor er det mulig at kveitebestandene blir utsatt for stort lokalt fisketrykk både fra kommersielt fiske og fritids- og turistfiskere.