Hopp til hovedteksten
Stø på havet
Utskriftsvennlig versjon

Stø på havet

Fiskeri- og kystdepartementets evaluering av Havforskningsinstituttet konkluderer med at instituttet når sine mål og fyller sine roller på en tilfredsstillende måte. Rapporten avdekker samtidig et potensial for forbedring.   
 

Havforskningsinstituttet er ledende i internasjonal sammenheng og instituttet leverer rådgivning av gjennomgående høy kvalitet, med stor gjennomslagskraft i norsk forvaltning. Dette er hovedkonklusjonene i evalueringen.

– Dette er en positiv evaluering som viser at vi ved Havforskningsinstituttet når våre mål. Vi gjør veldig mye riktig, samtidig er det områder som kan forbedres. Sammen med blant annet tidligere faglige evalueringer, har vi nå fått et veldig godt grunnlag for å videreutvikle instituttet, sier administrerende direktør Tore Nepstad.

Det er Fiskeri- og kystdepartementet som har iverksatt arbeidet for å bidra til bedre og mer effektiv måloppnåelse ved instituttet.

Evalueringen som har fått navnet ”Stø på havet” er foretatt av Oxford Research og tar for seg tre hovedområder. Det første er måloppnåelse og vitenskapelig standard. Det andre er effektivitet i måloppnåelsen inkludert organisering, styring, finansiering og samarbeid. Det tredje tar for seg hvordan måloppnåelsen kan bli mer effektiv.

Lenke til evalueringen finnes øverst i kolonnen til høyre.

Les hele rapporten