Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Februar

Publisert: 28.02.2012
DSCN1239.JPG

Fiskeriene må få større plass i konsekvensutredninga

Regjeringa skal lage konsekvensutredning for det tidligere omstridte området i Barentshavet. Havforskningsinstituttet mener det er tatt for lite hensyn til fiskeriene i forslaget til program for konsekvensutredninga.

Publisert: 27.02.2012
Stø på havet

Stø på havet

Fiskeri- og kystdepartementets evaluering av Havforskningsinstituttet konkluderer med at instituttet når sine mål og fyller sine roller på en tilfredsstillende måte. Rapporten avdekker samtidig et potensial for forbedring.   
 

Publisert: 24.02.2012
Lakselus

Deler lakselusens hemmeligheter

Etter flere års arbeid er kartleggingen av lakselusens arvestoff (genomet) kommet så langt at resultatene kan bli tatt i bruk for å utvikle nye medikamenter mot lakselus. I forbindelse med det, kan forskere få tilgang til dataene som nå finnes om lusens arvestoff.

Publisert: 24.02.2012
Isfjell

Samba for miljøet

Kronikk i Fiskeribladet Fiskaren 24.02.2012: Vi har sett det før. Tusener av miljøpolitikere, miljøorganisasjoner og andre interesserte flyr til fjerne og eksotiske steder for å debattere jordens miljø.

Publisert: 23.02.2012
Junitokt_Fordefjorden.jpg

Gruvedumping i Førdefjorden er ikke bærekraftig

Miljøverndepartementet har bedt om faglige innspill i Engebøsaken. Havforskningsinstituttet konkluderer at prosjektet representerer en ikke bærekraftig bruk av fjordøkosystemet og bør derfor ikke realiseres.

Publisert: 15.02.2012
Vasser i torsk

Fiskeriministeren lanserte havforskingsbok

- Boka ”The Barents Sea – Ecosystem, Resources, Management” markerer meir enn eit halvt århundre med norsk-russisk forskingssamarbeid, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under lanseringa på Litteraturhuset i Oslo.

Publisert: 15.02.2012
Norskehavet

Norskehavet - et produktivt område

Overvåkingsgruppen for Barentshavet og Norskehavet er nå klar med sine resultater for 2012. Konklusjonene er at Norskehavet er et meget produktivt område. Det er kjerneområdet til raudåta som er fødegrunnlaget for en rekke organismer som pelagiske fiskebestander, sjøpattedyr og sjøfugl.

Publisert: 14.02.2012
Blåskjell. Foto: Ø. Strand

Henter dypvann til algene

Ved hjelp av svært enkel teknologi i Lysefjorden fjordlaboratorium studerer forskere fra Havforskningsinstituttet hvordan tilførsel av næringsrikt dypvann til øvre vannlag øker produksjonen av alger i sommerhalvåret. Nye resultater viser at denne økningen i algemengde gir blåskjell svært god vekst.

Publisert: 10.02.2012
Makrellens utbredelse i 2011

Makrellen er 35 prosent norsk

Norge, Island, Færøyene og EU-landene gjør alle krav på makrellen. En gjennomgang av kartleggingen av makrellbestanden de siste 15 årene, viser at makrellen i gjennomsnitt har tilbrakt 35 prosent av tiden i Norsk økonomisk sone (NØS).

Publisert: 07.02.2012
Is lys mørke

Det meste er nord

Kronikk i Nordlys 07.02.2012: 80% av norske havområder er nord for polarsirkelen. Dette gir havforskningen en nøkkelrolle i utviklingen i nord.

Publisert: 03.02.2012
Hardangerfjorden

Vintervarmt i Hardangerfjorden

I Hardangerfjorden er vatnet for tida fleire grader varmare enn det som er målt dei to føregående åra. Det kan koma til å bety høg lakselusproduksjon i vinter.

Publisert: 03.02.2012 - Oppdatert: 06.02.2012
laks i oppdrett

Mer forskning på steril laks

Steril oppdrettslaks kan løse problemene med genetisk påvirkning på ville laksebestander. Genetisk påvirkning kan oppstå dersom rømt oppdrettsfisk gyter sammen med villfisk. Før steril laks kan bli tatt i bruk på kommersielle oppdrettsanlegg, må flere problemer rundt dyrevelferd hos slik fisk løses.

Publisert: 01.02.2012
tobistokt_i_nordsjoen.jpg

Tobisråd for for 2012

Havforskningsinstituttet anbefaler en foreløpig kvote for tobis i norsk økonomisk sone på 40 000 tonn i 2012, med åpning av områdene 1b, 2b og 3b. For å innhente utvidet biologisk prøvetaking, anbefales et kontrollert fiskeri av maksimum 2 000 tonn i område 5.

Publisert: 01.02.2012 - Oppdatert: 20.11.2012
Sild, Libas,2.8.06, trål (10).jpg

Sildekalkulator gjev femårstrend

Med sildekalkulatoren frå Havforskingsinstituttet kan fiskarar og andre interesserte enkelt rekna seg fram til sildefangstane dei komande fem åra. Kalkulatoren er oppdatert med årets bestandsberekning.  
 

Publisert: 01.02.2012
Kveite

Det tar over 80 dager etter klekking før en kveite kan vaksineres

Ny doktograd: Aina-Cathrine Øvergård disputerer fredag 10. februar for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”T-cells and cytokines of Atlantic halibut (Hippoglossus hippoglossus L.) - Gene expression levels during ontogenesis, vaccination and experimental nodavirus infection”.