Hopp til hovedteksten
laks i oppdrett
Utskriftsvennlig versjon

Mer forskning på steril laks

Steril oppdrettslaks kan løse problemene med genetisk påvirkning på ville laksebestander. Genetisk påvirkning kan oppstå dersom rømt oppdrettsfisk gyter sammen med villfisk. Før steril laks kan bli tatt i bruk på kommersielle oppdrettsanlegg, må flere problemer rundt dyrevelferd hos slik fisk løses.

I et nytt treårig prosjekt skal forskerne utvikle fôr og oppdrettsmetoder speielt rettet mot triploid steril laks.

Laks kan gjøres steril ved å utsette befruktede egg for høyt trykk på et bestemt tidspunkt. Det gjør at fisken får et ekstra sett kromosom, og den kalles triploid. Vanlig fisk har to sett kromosom og kalles diploid.

Når den sterile laksen oppdrettes på samme måte som vanlig laks kan den få mer deformiteter, mer katarakt (grå stær) og det er høyere dødelighet på eggene. Det ser også ut som om den har mindre toleranse for varmt vann enn det vanlig laks har. Fordelen med steril fisk er at den vokser fort i ferskvannsfasen, og at den ikke kan reprodusere seg.

Ny forskning på Havforskningsinstituttet har vist at det sannsynligvis er mulig å avhjelpe disse problemene ved å ta hensyn til spesielle krav som denne triploide laksen har til oppdrettsmiljø og fôr. Derfor starter nå et nytt treårig prosjekt som ledes av Havforskningsinstituttet i samarbeid med AquaGen, Marine Harvest, Skretting, NIFES og Alfred Wegener Institutt i Tyskland. Prosjektet har en økonomisk ramme på 6,4 millioner kroner og er et NFR prosjekt finansiert av FHF, AquaGen, Marine Harvest og Skretting.

Fakta om steril oppdrettsfisk

  • Hindrer at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk.
  • Laks og torsk kan gjøres steril v.h.a. triploidisering, d.v.s. at fiskeeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril.
  • Triploid fisk er ikke genmodifisert. Triploider forekommer også naturlig blant laksefisk, men er naturlig nok sjeldne.
Steril oppdrettsfisk

Se også

Les om forskninga til NIFES.