Hopp til hovedteksten
Lakselus
Utskriftsvennlig versjon

Deler lakselusens hemmeligheter

Etter flere års arbeid er kartleggingen av lakselusens arvestoff (genomet) kommet så langt at resultatene kan bli tatt i bruk for å utvikle nye medikamenter mot lakselus. I forbindelse med det, kan forskere få tilgang til dataene som nå finnes om lusens arvestoff.

Arbeidet med å avsløre lakselusa sine hemmeligheter er tidkrevende. Genomet må deles opp i biter som kartlegges, så må de kartlagte bitene settes sammen og deretter gjennomføres det analyser for å sjekke at det er satt rett sammen. Først da kan forskerne begynne jakten på hemmelighetene som ligger skjult inne i arvestoffet. Selv om mye arbeid gjenstår, mener forskerne bak prosjektet at resultatene så langt er over all forventning.

- Våre rekonstruksjoner er bedre enn vi turde forvente da prosjektet startet, og bedre enn rekonstruksjonene av mange andre sekvenserte genomer, sier prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen.

Hva er et genom?

Et genom er lange strenger av fire forskjellige kjernesyrer i en tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Kjernesyrerne symboliseres med bokstavene A, T, G og C. Når genomet kartlegges, ender forskerne opp med en oversikt over rekkefølgen på kjernesyrene.

- Dette ser ut som kjedelig lesing for det utrente øyet, men med hjelp fra avanserte dataprogram og erfarne operatører er det mulig å finne noe interessant i det tilsynelatende meningsløse virvaret av bokstaver: områdene i genomet som koder for genene og elementene som styrer når de blir slått av og på, forteller Skern-Mauritzen.

Arbeidet med å identifisere genene i lakselusens genom har akkurat startet og gjøres hovedsakelig av Havforskningsinstituttet og Senter for Lakselusforskning i samarbeid med Det europeiske bioinformatikk-institutt. Sekvenseringen ble finansiert av Havforskningsinstituttet, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond og Marine Harvest. Analysearbeidet er finansiert av Havforskningsinstituttet og Senter for Lakselusforskning.

Hvordan få tilgang til dataene?

Interesserte kan fra 1. mars få tilgang til lakselus-genomet ved å kontakte prosjektleder Rasmus Skern-Mauritzen.

SLGP-logo

Fakta om lakselus

Latinsk navn: Lepeophtheirus salmonis (Atlanterhavet), L. salmonis oncorhynchi (Stillehavet)
Utbredelse: Finnes naturlig i norske farvann. Omfanget har økt betraktelig i takt med veksten i oppdrettsnæringen.
Biologi: Lakselusen er en parasitt med åtte livsstadier fordelt på tre frittlevende, to fastsittende og tre mobile stadier. Slår seg ned på laksen i det tredje.
Størrelse: Voksen hunn: 12 mm (ca. 29 mm inkludert eggstrenger), voksen hann: 6 mm.
Føde: Skinn og blod fra laksefisk. Lusene spiser først når de sitter på en vertsfisk (fastsittende og mobile stadier).
Formering: Hele året, men formerer seg hurtigere når temperaturen øker utover våren.
Spredning: Frittlevende stadier sprer seg via fjord- og kyststrømmer.
Bekjempelse: Biologiske midler (leppefisk) eller kjemikalier (legemiddel).

Lakselus