Hopp til hovedteksten

Nyhetsarkiv - Desember

Publisert: 27.12.2012 - Oppdatert: 03.01.2013
Jan_H._Sundet_maler_krabbe_nett.jpg

Anbefaler kongekrabbekvote på 900 tonn

Havforskningsinstituttet anbefaler at kongekrabbekvoten settes til 900 tonn i 2013. Samtidig anbefales det at minstemålet på 130 millimeters skjoldlengde blir opprettholdt.

Publisert: 20.12.2012
Lakselus paa fisk

Lakselus kan ha vært bestandsreduserende

Resultatene fra overvåkingen av lakselus på vill laksefisk i 2012 viser at det er sannsynlig at lakselus har bestandsreduserende effekt på sjøørret langs store deler av norskekysten, men også på laks enkelte steder.

Publisert: 20.12.2012
Oppdrettsanlegg

Trenger mer kunnskap om effekter

I slutten av november publiserte KLIF en oppsummering av elvetilførselsprogrammet fra 1989 – 2009 på sine nettsider. De konkluderer med at utslippene av næringssalter fra fiskeoppdrett har økt betydelig i disse 20 årene og de er bekymret for mulig overgjødsling av fjordene. Rapporten sier imildertid ingenting om effektene av et slikt økt utslipp.

Publisert: 19.12.2012
gullmus.jpg

Glitrende gullmus og svømmende sjøpølse

Dyrelivet på 1000 meter og dypere i Ghanas havområder er ikke så ulikt det vi har på våre nordlige breddegrader.

Publisert: 18.12.2012
Tralristing_lite.jpg

Tøyer grenser i Barentshavet

Kronikk i Nordlys 14.12.12.: Etter et tiår med økosystembaserte undersøkelser av livet i Barentshavet viser resultatene fra toktene at mange arter trekker øst og nord og tøyer yttergrensene i økosystemet. Norge og Russland gjennomfører toktene i fellesskap.

Publisert: 12.12.2012
Blaskjell

Trapper opp forskningen på skjell og svamp

Friske millioner fra Forskningsrådet gjør det mulig å tette kunnskapshull om hvilke roller blåskjell og svamp spiller i de marine økosystemene.   
 

Publisert: 11.12.2012
Lakselus

Både oppdrett og miljøforhold avgjør lakselusinfeksjon på vill sjøørret

En studie basert på sju års overvåkningsdata konkluderer med at risiko for lakselusinfeksjon på sjøørret øker med smittepress fra lakseoppdrett, i tillegg til økt saltholdighet og vanntemperatur. Dermed er lakslusinfeksjon på villfisk relatert både til menneskeskapte forhold, i form av lakseoppdrett, og til naturgitte forhold. Studiet viser også at det er behov for å øke omfanget av den nasjonale overvåkinga av lakselus på villfisk.

Publisert: 11.12.2012
Sonal Patel

Virusforskning på toppnivå

Sonal Patel er valgt ut til å være med i Forskningsrådet sin ordning med ”Yngre toppforsker i havbruk”, og skal finne ut hvorfor oppdrettslaks får sykdommen PD og hvordan viruset som forårsaker sykdommen fungerer. Prosjektet er det sjette siden 2008 som har fått midler gjennom denne ordningen, og det første ved Havforskningsinstituttet.

Publisert: 06.12.2012 - Oppdatert: 07.12.2012
tdlw_2003_31.jpg

Mer økosystemforskning

Det er sentralt for Havforskningsinstituttet at våre råd er basert på den beste, tilgjengelige kunnskapen og på anerkjente vitenskapelige metoder.

Publisert: 05.12.2012 - Oppdatert: 07.12.2012
Makrellstørjefiske

Nedgangen i makrellstørjebestanden stanset

Etter flere dårlige år ser bestanden av makrellstørje nå endelig ut til å bevege seg oppover. Totalkvoten for makrellstørje er satt til 13 400 tonn for 2013. Kvoten gjelder for det østlige Atlanterhavet og Middelhavet.